Srijeda sedamnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Izl 34, 29-35; Ps 98, 5. 6. 7. 9; Mt 13, 44-46.


Evanđelje dana (Mt 13, 44-46)

„Proda sve što ima i kupi onu njivu.“

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.«
»Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.«


Razmišljanje

Blago ima vrijednost za onoga tko ga traži. Ova prispodoba stavlja nam pred oči da postoji blago radi kojega se isplati riskirati, uložiti sve kako bismo ga zadobili. Razmisli o skrivenomu blagu: ono nadahnjuje, otvara vidike za nove snove i planove, izaziva u čovjeku avanturistički duh. Ne moraju svi znati o tome, ali uzbuđenje povezano s time ne može se uvijek sakriti. Svijet nam također nudi svoja blaga predstavljajući ih vrijednima truda i napora. Ali ta blaga svijeta nisu ona na koje Isus smjera, jer blaga svijeta su prolazna, moljac i hrda ih izjedaju, propadaju u trenu. Kraljevstvo Nebesko je blago poput rijetkog, najfinijeg bisera. Potrebno je zaroniti duboko u more ili kopati duboko u zemlji, uložiti veliki napor kako bi se došlo do njega. Ono bi trebalo biti naše najveće i najvažnije blago, odnosno ono što posjedujemo. Bog me gleda i u meni vidi skriveno blago pitajući se kada ću ga ja sam otkriti u sebi. To znači da su Božje vrjednote i moje. Je li to tako? Zna li tko da je to tako? Usporedba nam ukazuje na važnost da se znam osloboditi nečega ili nekoga. Danas ću moliti Isusa da mi udijeli slobodu koja mi je potrebna da ostavim po strani svoju zaokupljenost, planove, čak i želje, i tako načinim mjesta za Boga i Njegove planove. M.K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)