PREOBRAŽENJE GOSPODNJE

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

PREOBRAŽENJE GOSPODNJE
Nedjelja – blagdan

Čitanja: Dn 7, 9-10. 13-14 ili 2 Pt 1, 16-19; Ps 96, 1-2. 5-6. 9; Mt 17, 1-9.

Titular: Bučje – Preobraženje Gospodnje – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 17, 1-9)

„Zasja mu lice kao sunce.“

U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«
Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«


Razmišljanje

Gora/uzvišica je posebno mjesto, mjesto gdje se Bog objavljuje. Iskusili su to na brdu Sinaj Mojsije i Ilija. Mojsije na brdu prima Dekalog, a Iliji Bog predaje proročko poslanje (usp. 1 Kr 19, 1-14). Učenici su sada svjedoci ukazanje Mojsija i Ilije. Ipak, brdo Horeb nije jedina postaja, iako iznimno važna, na kojoj će se pokazati Slava Božja. Na Horebu su se našli izabrani, a na Golgoti će svi moći gledati uzdignutog Boga. U „preobraženju“ na brdu zvanom Lubanjsko, teško će biti prepoznati Boga jer tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka (Iz 52, di 14). Potrebne će biti oči vjere kako bismo „vidjeli dalje“ da je tako izmučen i u ljudske ruke predani Isus iz Nazareta, dugo očekivani Spasitelj Izraela. Na brdu Ukazanje apostoli proživljavaju euforiji i radost kao da svijet ne postoji. Na Golgoti će se pojaviti beznađe i očaj kao da svijet nestaje. Na oba ova mjesta nazočan je Isus. Na obadva je preobražen. Jesi li spreman ići za Isusom na obadva brda? L.T.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)