Sv. Dominik, prezbiter

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Dominik, prezbiter
Spomendan

Čitanja: Br 12, 1-13; Ps 50, 3-4. 5-6ab. 6cd-7. 12-13; Mt 14, 22-36.

Klanjanje: Orahovica.


Evanđelje dana (Mt 14, 22-36)

„Zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi!“

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći. »Uistinu, ti si Sin Božji!«
Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi.


Razmišljanje

Kad se u našem životu pojavi oluja, teško je primijetit Isusa. Često se u takvim situacijama u nama rada bunt, strah, nemir i zatvaramo se u sebe. Apostoli su na brodu o koji snažno udara oluja, a njihova srca puna su straha i nemira. U tom trenutku pojavljuju se Isus. Dolazi, i to hodajući po tim nemirnim vodama. Isus dolazi kad se pojavljuju poteškoće i kad udara oluja. Naše „oči i vid“ su problem, jer ne primjećujemo Isusa u teškim životnim trenutcima. Poteškoće će se stalno pojavljivati u našem životu. Isus će dolaziti kao što je došao apostolima. Hoću li Ga primijetiti? K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)