Sv. Klara, djevica

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Klara, djevica
Spomendan

Čitanja: Pnz 4, 32-40; Ps 76, 12-13. 14-15. 16 i 21; Mt 16, 24-28.

Titular: Požega – crkva sv. Klare – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 16, 24-28)

„Što će čovjek dati u zamjenu za svoj život?“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«
»Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.«


Razmišljanje

Današnji evanđeoski odlomak poziva nas na radost i, istovremeno, na prihvaćanje trpljenja i križa što je nerazdvojiva cjelina ako idemo Isusovim putem. Jesam li iskusio/la obadvije te stvarnosti: i radost, ali i trpljenje za Isusa? Znam li odgovarajuće proživljavati i radost i trpljenje? Nitko ne voli i ne želi trpjeti. Trpljenje nam dolazi iako ga ne tražimo. Svatko ima svoj križ. Sudjelujemo u svakodnevnoj borbi i muci. Posebno nam je poznato što znači slijediti Krista danas, u vremenima i u društvu koje drugačije misli, nego što Bog hoće. U ovom odlomku Evanđelja po Mateju, Isus nas nagovara da krenemo za Njim i slijedimo Njegove tragove. Poziva nas na pobjedu nad našim egoizmima i na prihvaćanje križa i žrtvovanja života za Njegovo Kraljevstvo. Nagrada koju obećava je zaista velika. Kad Sin Čovječji dođe u slavi i društvu anđela, nagradit će svakoga po dijelima. Tko se odlučuje ići za Isusom, mora nositi Njegov Križ. Isus to jasno i glasno govori učenicima kako bi razumjeli da je slijediti Krista bez križa iluzija. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)