DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanja: 1 Kr 19, 9a. 11-13a; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14.; Rim 9, 1-5; Mt 14, 22-33.

Klanjanje: Dubočac.


Evanđelje dana (Mt 14, 22-33)

„Zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!“

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«


Razmišljanje

Prema Matejevu evanđelju, Isus se moli samo dva puta ovdje i u Getsemanskom vrtu; uvijek u kriznim trenutcima za vlastite učenike. Uvečer bijaše ondje sam… kao što će biti sam u Getsemanskom vrtu, i ovdje je sam. Učenici, koji Ga prate u stopu, sada plutaju u sigurnosti lađe negdje daleko na pučini, bez Isusa. Vjetar bijaše protivan. Uvijek postoji u nama nekakav otpor, bunt koji priječi da se Božja Riječ u nama nastani, da ostanemo u zajedništvu s Isusom. Ali ako pratimo pažljivo dalje, vidimo da nikakve protivštine ne mogu omesti Isusov dolazak u naš život: Dođe on k njima hodeći po moru. U Knjizi o Jobu piše da je Bog jedini onaj koji hoda po moru. More predstavlja kaos, ono što je čovjeku nemoguće kontrolirati; a Jedini koji može hoditi po moru je Bog. Učenici misle da je „utvara“. Bog bijaše ljudima toliko dalek te sama pomisao da se Bog može očitovati u ljudskoj stvarnosti bijaše nemoguća, neostvariva. Isus im odmah progovori: Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se! Koliko puta mi Isus u danu treba ponoviti ove riječi da bi moje srce bilo sigurno na vjetru i valovima koji ga okružuju? Onoliko puta, koliko želiš čuti ove riječi ohrabrenja, toliko puta ponovi u svome srcu ove Isusove riječi koje je izrekao baš za tebe: Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se! K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)