Srijeda devetnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Pnz 34, 1-12; Ps 65, 1-3a. 5 i 8. 16-17; Mt 18, 15-18.

Titular: Virovitica – sv. Rok – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 18, 15-18)

„Ako te posluša, stekao si brata.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.«
»Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu«.


Razmišljanje

Današnje Evanđelje daje nam uvid u to kako je funkcionirala crkvena stega u ranom kršćanstvu. Opomenuti nekoga kada bi radio krivo, a osobito kada je u pitanju bio grijeh, bio je imperativ. Ako bismo ovo pravilo pokušali primijeniti danas, odmah bismo naišli na bunt i revolt uz protupitanje: Što se to tebe tiče? Naravno da me se tiče, osobito ako je u pitanju Vječni Život i spasenje duše. Tiče me se jer ne mogu i ne smijem stajati po strani gledajući kako moji bližnji širokim putem idu u propast. Moja pasivnost je grijeh propusta i ako ne reagiram postajem sudionik; jer grijeh uvijek ima komunitarnu dimenziju na koju često zaboravljamo. Prorok Obadija u retku 11. jasno govori o tome: U dan onaj kad stajaše postrance,.. i bijaše kao jedan od njih. Evanđelje ide toliko daleko da predlaže potpuno odjeljenje od braće i sestara koji ustraju u svojim krivim putevima, a sve u svrhu spasenja njihove duše. Grijeh uvijek razdvaja i dijeli i stoga sa onima koji se ne žele pokajati i odreći takova života ne možemo imati ništa zajedničko. Isus želi da budemo jedno kao što su On i Otac jedno! Ali sve dok je moj bližnji u teškome otpadu, ne može se ostvariti Isusova molitva da svi budu jedno (usp. Iv 17, 21). Danas se u svojim molitvama sjeti bližnjih koje je grijeh odvojio od Kristova stada i moli Dobroga Pastira da vrati sve zalutale. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)