BDM Kraljica

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

BDM Kraljica
Spomendan

Čitanja: Suci 6, 11-24a; Ps 84, 9. 11-12. 13-14; Mt 19, 23-30.

Klanjanje: Međurić.


Evanđelje dana (Mt 19, 23-30)

„Evo, začet ćeš i roditi sina.“

U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi.« I anđeo otiđe od nje.


Razmišljanje

Isus ponovno drži katehezu o Kraljevstvu Božjem. Toliko je tih pouka da ih je gotovo teško zapamtiti. Toliko metafora: zrno, biser, kvasac… Ovo Evanđelje dotiče se ljudske slabosti i on ograničenosti, a ipak, s druge strane, postoji Božja svemoć, Božja zaštita, Božje milosrđe. Živjeti Evanđelje je teško. Makar te Bog štiti, daruje milosrđe, daje blagoslov, u dodiru s ljudskom slabošću pobjeđuje slabost jer je u tijelu čovjeka nastanjen grijeh. Borio se s njim i sv. Pavao i sv. Petar i starozavjetni proroci. Boriš li se i Ti? Sve dok se boriš i ne priznaješ poraz, na dobrom si putu prema spasenju i o svetosti. Ako si u stanju posvetiti se za Božje Kraljevstvo, primaš stostruku nagradu. To i znači bogatiti se po Božjemu. Takav čovjek može proći kroz uši iglene. F.P.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)