DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanja: Iz 22, 19-23; Ps 137, 1-2a. 2bc-3. 6 i 8bc; Rim 11, 33-36; Mt 16, 13-20.

Obljetnica posvete crkve: Đurđenovac.


Evanđelje dana (Mt 16, 13-20)

„Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga.“

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.


Razmišljanje

Zasigurno smo više puta čuli pitanje: Tko je za tebe Isus? Odgovor na ovo pitanje često dolazi iz našeg razuma, iz definicija koje smo naučili na vjeronauku ili pročitali u nekoj knjizi ili u ovom evanđeoskom odlomku. Ljudi ondašnjeg vremena, po svojem razumu, govorili su o Isusu da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, Jeremija ili neki od proroka. Šimun Petar odgovara drugačije. Njegov odgovor nije se temeljio na razumskoj spoznaji, nego na spoznaji koja dolazi iz molitve. On je primio objavu od Oca i zato je iz srca i mogao izgovoriti: Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga. Za nas kršćane ovo pitanje je od egzistencijalne važnosti jer zahvaća temelje našeg života i naše vjere. Mnogi kršćani su se zadržali na površini u poznavanju Isusa i na ovo pitanje odgovaraju naučenim obrascima, a svojim životom to ne potvrđuju. Kako bi iz svoje nutrine odgovorili na ovo pitanje, potrebno je vjerničko iskustvo. Iskustvo Boga otkriva se kroz molitvu koja označava susret Boga i čovjeka. Možemo to prijateljstvom. Što više vremena usporediti s određenom osobom, to ću ju više poznavati, provedem s kreirat ću svoje mišljenje o njoj na temelju vlastitog iskustva. Tako trebamo razvijati svoje prijateljstvo s Bogom. Na taj način svoj odgovor na pitanje o Isusu proizaći će iz srca koje je iskusilo da je Isus moj Spasitelj i da me ljubi neizmjerno. I. O.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)