Sv. Augustin, biskup i crkveni naučitelj

Claudio Coello, Trijumf sv. Augustina, 1664.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Augustin, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: 1 Sol 1, 1-5. 8b-10; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b; Mt 23, 13-22.

Titular: Velika – sv. Augustin Biskup – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 23, 13-22)

„Jao vama, slijepi vođe!“

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli.«
»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe.«
»Jao vama! Slijepe vođe! Govorite: ‘Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.’ Budale i slijepci! Ta što je veće: zlato ili Hram što posvećuje zlato? Nadalje: ‘Zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa. Ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva.’ Slijepci! Ta što je veće: dar ili žrtvenik što dar posvećuje? Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva. I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi.«


Razmišljanje

Farizeji su narodu otežavali ulazak u Kraljevstvo Božje time što su ljudima nametali prevelike zahtjeve i naučavali da, ako ih se ne drže i ne vrše ih, teško griješe. Dok se istovremeno sami nisu uopće trudili da ih se drže i da ih vrše. To je razlog zbog kojega im se Isus oštro obraća i naziva ih licemjerima, slijepim vodama. Nerealni zahtjevi su opterećivali savjest kako vjerenih ispovjedalaca Mojsijeva Zakona, tako i pogana, teškom mukom pridobivenih za židovsku vjeru. Isus cijeni i hvali misijsko djelovanje, ne osporava vrijednost napora uloženoga za Boga, ali skreće pozornost na bit: a to nije obdržavanje propisa koje su ljudi izmislili, nego ljubav prema Bogu koji je Osoba. Također je prenaglašeno vrednovanje određenih dijelova u prisegama tj. zakletvama u odnosu na druge, razotkrivalo naopak nauk farizeja. Tako su poticali da se priseže na zlato, a ne na Svetište koje je u Jeruzalemskom hramu bilo simbolično mjesto Božje prisutnosti… Krist skreće pozornost na vrijednost i važnost odnosa s Bogom. Jao koje Isus izgovara nije upućeno samo farizejima, nego i mnoštvu i Njegovim učenicima. O tome će još više govoriti sv. Pavao u Poslanici Galaćanima: koji su god od djela Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne drži i ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona. I dodaje: Krist nas otkupi od prokletstva Zakona (…) Tako nam je Zakon bio nadzirateljem sve do Krista… Također dodaje da kršćanin po krštenju ulazi u dubinu sinovskog odnosa s Bogom i postaje dijete Božje koje prima naslijeđe baštini Život Vječni (usp. Gal 3). Svijest da nas Bog ljubi s i sve mijenja. Gospodine Isuse, zahvaljujemo Ti za Tvoju muku i smrt koje su nam osvijestile koliko smo Ti dragocjeni i važni. Pomozi nam da na Tvoju ljubav odgovaramo ljubavlju prema Tebi i bližnjima. H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)