Gospa od Suza

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Gospa od Suza
Blagdan

Čitanja: Izr 6, 20-23 ili Jr 31, 15-20; Ps 126, 1-6; Otk 21, 1-5; Iv 19, 25-26 ili Lk 2, 33-35.


Evanđelje dana (Iv 19, 25-26)

„Evo ti majke!“

Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke!” I od toga časa uze je učenik k sebi.