Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa
Blagdan

Čitanja: Mih 5, 1-4a ili Rim 8, 28-30; Ps 12, 6ab. 6cd; Mt 1, 1-16. 18-23 ili kraće Mt 1, 18-23.

Titular: Kutjevo, Podravska Moslavina – Rođenje BDM – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 1, 1-16. 18-23)

„Što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.“

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine, Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
Evo, Djevica će začeti i roditi sina
i nadjenut će mu se ime Emanuel —
što znači: S nama Bog.


Razmišljanje

Koji je smisao navođenja ovolikog broja imena u jednom evanđeoskom odlomku? jedne strane, skoro da ih je nemoguće sve zapamtiti, a s druge strane, čini se da bi to bio promašeni potez jer ni onima koji redovito posežu za Svetim Pismom to ne polazi za rukom i „ne donosi baš previše koristi“. Nažalost, dosta često ovaj evanđeoski odlomak uzrokuje negativno raspoloženje kod čitatelja za što nema nikakvog razloga i sasvim sigurno nije ispravno. Naime, ovaj jedinstven odlomak iz Matejeva evanđelja dokaz je da je Isus Krist stvarna povijesna osoba. Nije neki izmišljeni mitski lik, jedno od mnoštva božanstava kojih nije nedostajalo u poganskim mitologijama. Zatim, današnje nam Evanđelje predstavlja Isusovu širu obitelj, njegove pretke. Na tom popisu imena nalaze se vrlo zanimljivi i osebujni likovi, a ne nedostaje ni kontroverznih osoba. Jedni su uzori pobožnosti i pravednosti, dok su drugi, zbog svoga grješnog načina života, ostavili nečastan trag. No, kad ih se uzme sve zajedno, onda se vidi da su odigrali važnu i značajnu ulogu u povijesti spasenja. Što nam, dakle, današnji evanđeoski odlomak želi reći o Isusu? Matej Isusovo rodoslovlje dijeli na tri dijela, a svaki od njih sadrži četrnaest imena. Broj četrnaest je zbroj dviju sedmica. Sedmica je „broj Božji“, broj savršenstva. Na taj nam način evanđeoski izvještaj pokazuje Isusa Krista kao Boga i kao jedinog Spasitelja svijeta. H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)