Subota dvadeset i drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Kol 1, 21-23; Ps 53, 3-4. 6 i 8; Lk 6, 1-5.


Evanđelje dana (Lk 6, 1-5)

„Zašto činite što subotom nije dopušteno?“

Jedne subote prolazio je Isus kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki farizeji rekoše: »Zašto činite što subotom nije dopušteno?« Odgovori im Isus: »Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?« I govoraše im: »Sin Čovječji gospodar je subote!«


Razmišljanje

U ovom odlomku farizeji pretjeruju s kritikom onoga što učenici rade. Isus brani postupke Svojih učenika kada se činilo da su prekršili pravilo subote. On je gledao šire, razumio je Božji plan. Bog nije opsjednut pravilima i odredbama stoga ni ja ne smijem prionuti uz njih. Svako vrijeme je vrijeme za činiti dobro, a zakoni su dobri samo kada su u službi ljubavi. Papa Franjo često nas, u svojim govorima, potiče da se ne bojimo pogrešaka kad nastojimo činiti dobro. Jesam li ponekad previše spreman ispitivati postupke drugih i paziti na kršenja pravila, a zaboravljam, pri tome, pravu Isusovu poruku? Jesam li sklon upasti u zamku farizeja i osuđivati? Moli se da možeš biti dovoljno ponizan činiti dobro drugima, iako i ti često griješiš i kršiš pravila. Farizeji su postali sve zavidniji na sve većoj popularnosti koju Isus ima među običnim ljudima. Nikako nisu mogli prihvatiti Isusovu popularnost kod ljudi i stoga su im srca postala tvrda. Znamo da zavist dolazi iz pomanjkanja ljubavi. Ondje gdje se malo ljubi, puno se zavidi jer ljubav pokriva sve, a zavist želi sve. Zavidimo na uspjehu, sreći, imanju, obrazovanju onih koji nam se ne sviđaju, koje ne ljubimo dovoljno. Danas ću moliti da Gospodin Svojom Krvlju očisti moje srce od zavisti, a ispuni ljubavlju za druge. K. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)