DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanja: Ez 33, 7-9; Ps 94, 1-2. 6-7ab. 7c-9; Rim 13, 8-10; Mt 18, 15-20.

Klanjanje: Čačinci.


Evanđelje dana (Mt 18, 15-20)

„Ako te posluša, stekao si brata.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«


Razmišljanje

Današnji evanđeoski odlomak poziva nas da u trenutcima slabosti znamo steći brata, a ne izgubiti ga, govori o bratskoj opomeni. Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. (Mt 18, 15) Ove Isusove riječi odnose se na naš obiteljski život, na odnose s prijateljima, na naš svakodnevni život i različite situacije. Isus govori o važnosti zajedništva i težnji prema dobru. Naime, sve zapovijedi koje uređuju odnose među ljudima dosežu svoj vrhunac u ljubavi. Tko drugoga ljubi ispunio je Zakon, a Zakon mora biti moralan, pravedan. Čuvati dobar glas drugoga, znati opomenuti nasamo, izbjegavati svaki trač i ogovaranje… putokaz je kako ići dalje, izbjegavajući teške riječi ili osudu. Isus u naše ruke stavlja vlast vezivanja i odrješenja: Što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. (Mt 18, 18) Isus nas poziva i na molitvu prošnje. Podsjeća nas da: gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. (Mt 18, 20) To znači da je Bog s nama uvijek kada jedni s drugima surađujemo. Potrebno je moliti se da znademo razborito postupati kada želimo nekoga opomenuti odabranim, nadahnutim riječima i srcem natopljenim molitvom. Što činimo, u ljubavi činimo jedni drugima i nećemo pogriješiti. M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)