Sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: Kol 3, 1-11; Ps 144, 2-3. 10-11. 12-13ab; Lk 6, 20-26.

Obljetnica posvete crkve: Feričanci.


Evanđelje dana (Lk 6, 20-26)

„Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!“

U ono vrijeme: Podiže Isus oči prema učenicima i reče:
»Blago vama, siromasi:
vaše je kraljevstvo Božje!
Blago vama koji sada gladujete:
vi ćete se nasititi!
Blago vama koji sada plačete:
vi ćete se smijati!
Blago vama kad vas zamrze ljudi
i kad vas izopće i pogrde
te izbace ime vaše
kao zločinačko
zbog Sina Čovječjega!
Radujte se u dan onaj i poskakujte:
evo, plaća vaša velika je na nebu.
Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!
Ali jao vama, bogataši:
imate svoju utjehu!
Jao vama koji ste sada siti:
gladovat ćete!
Jao vama koji se sada smijete:
jadikovat ćete i plakati!
Jao vama kad vas svi budu hvalili!
Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«


Razmišljanje

Tko je e istinski sretan, tko li je to „pravi sretnik“? Zar ne onaj kojemu u životu sve ide dobro, koji uživa u životu? Ali prema poruci današnjeg evanđeoskog odlomak, to ne mora biti tako. Danas nam Crkva pred oči stavlja Isusove „besjede na gori“ iz Lukina „kuta“. On svoje Evanđelje piše posebnoj skupini ljudi pa je stoga nešto drugačije uobličeno od onoga što čitamo kod Mateja. Donosi nam, dakle, četiri blaženstva i četiri opomene. Isus ove riječi, prije svega, govori Svojim učenicima koje je nedavno izabrao. To je dio njegove pouke, dio smjernica kako trebaju živjeti i naučavati. Od njih traži da budu drugačiji od svijeta, jer ono što je dobro u očima svijeta, često nije ni tako vrijedno, ni tako dobro u Božjim očima. Htio je da i oni budu ispunjeni Božjim Duhom kao što je bio On sam, jer su se ljudi oko Njega skupljali da bi ozdravili i da bi Ga slušali: bio je drugačiji od njihovih pismoznanaca. Bio je uvjerljiv propovjednik, nekako privlačan, jasan i jednostavan, uvijek na strani slabih, potlačenih, odbačenih, izgubljenih… Uvijek je donosio poruku nade Radosnu Vijest, Evanđelje. A što je sa mnom? Smatram li se Isusovim učenikom? Živim li onako kako je On živio? Naučavam li ono što On naučava? Brinem li se za one za koje se i On brinuo? Što moj život govori o meni, čiju i kakvu Vijest donosim drugima? K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)