Raspored tečaja priprave za brak u Požeškoj biskupiji 2023./24.

NOVOGRADIŠKI I NOVOKAPELAČKI DEKANAT
Nova Gradiška – Dvorana bl. Alojzija Stepinca
(Župa Bezgrješnog začeća BDM, Alojzija Stepinca 1)
11.–15. rujna 2023. u 20 sati
12.–16. veljače 2024. u 19.30
6.–10. svibnja 2024. u 20 sati
9.–13. rujna 2024. u 20 sati


NOVLJANSKI DEKANAT
Novska – Dvorana sv. Luke
(Župa sv. Luke Evanđelista, Trg L. I. Oriovčanina 12)
8., 9., 10., 16. i 17. rujna 2023. u 19 sati
16., 17., 18., 24. i 25. veljače 2024. u 19 sati
6., 7., 8., 14. i 15. rujna 2024. u 19 sati


NAŠIČKI DEKANAT
Našice – Dvorana Emaus
(Župa sv. Antuna Padovanskog, Kralja Tomislava 1)
11.–15. rujna 2023. u 19.30
12.–16. veljače 2024. u 19.30
6.–10. svibnja 2024. u 19.30
9.–13. rujna 2024. u 19.30


VIROVITIČKI DEKANAT
Virovitica – Dvorana sv. Franje
(Župa sv. Roka, Zvonimirov trg 8)
11.–15. rujna 2023. u 19.30
6.–10. studenoga 2023. u 19.30
22.–26. siječnja 2024. u 19.30
15.–19. travnja 2024. u 19.30
9.–13. rujna 2024. u 19.30


PAKRAČKI DEKANAT
Pakrac – Župna pastoralna dvorana
(Župa Uznesenja BDM, Trg pape Ivana Pavla II. br. 3)
16. i 17. veljače 2024. u 19 sati
23. i 24. veljače 2024. u 19 sati

Daruvar – Župna pastoralna dvorana
(Župa Presvetog Trojstva, Trg kralja Tomislava 5)
27. i 28. listopada 2023. u 20 sati
3. i 4. studenoga 2023. u 20 sati


PLETERNIČKI DEKANAT
Pleternica – Dvorana sv. Valentina
(Župa sv. Nikole Biskupa, Fra Kaje Adžića 6)
9.–13. listopada 2023. u 19 sati
12.–16. veljače 2024. u 19 sati


POŽEŠKI I KAPTOLAČKI DEKANAT
Požega – Dvorana sv. Terezije Avilske (D. Lermana 1)
11.–15. rujna 2023. u 19.30
11.–15. ožujka 2024. u 19.30
9.–13. rujna 2024. u 19.30


SLATINSKI DEKANAT
Slatina – Pastoralna dvorana sv. Josipa
(Župa sv. Josipa, Trg sv. Josipa 11)
16.–20. listopada 2023. u 19.30
19.–23. veljače 2024. u 19.30
13.–17. svibnja 2024. u 19.30
14.–18. listopada 2024. u 19.30