Ponedjeljak dvadeset i četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 1 Tim 2, 1-8; Ps 27, 2. 6b-7. 8-9; Lk 7, 1-10.


Evanđelje dana (Lk 7, 1-10)

„Ni u Izraelu tolike vjere na nađoh.“

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.«
Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to!’ – i učini.«
Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.


Razmišljanje

Danas ispred sebe imamo jedan jako zanimljiv i poučan, pa čak i ganutljiv, tekst koji nam zapisa sv. Luka. Isus čuje poziv jednog satnika, vojnog časnika i ide mu u susret. Isus se uputio prema ovom čovjeku punom pouzdanja, hrabrom u svojoj zamolbi, srca otvorena, čovjeku koji ljubi svoga bližnjega, napose one najmanje, zauzima se za svoga slugu. Sluga bijaše bolestan, a jako drag svome pretpostavljenomu. Sluga je sigurno bio pouzdan, dobar i vjeran, potpuno odan povjerenom poslu. Kako je lijepo ovo zauzimanje velikog satnika za svojega „malog“ slugu. Život je obilježen malim stvarima koje, učinjene u ljubavi, postaju velike. Isus stoji zadivljen pred ovim čovjekom, njegovom vjerom, jer on smatra sebe nedostojnim primiti Isusa u svoj dom, ali vjeruje u Isusovu djelotvornu Riječ: Reci samo jednu riječ i moj sluga će biti zdrav. Umnoži i nama vjeru, Gospodine, ispuni nam srce povjerenjem da i naši životi budu otvoreni Tvome spasenju i zdravlju. Stvarno je zanimljivo da satnik u svojim svakodnevnim poslovima, potpuno i konkretno živi riječi Evanđelja: Ištite i dat će vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Moliti, tražiti i kucati zadaća je svakog Isusovog učenika, i to ne samo za sebe već i za svoje bližnje, za svakoga čovjeka. Isusov odgovor satnik čeka srcem punim povjerenja, ponizno i strpljivo. Čeznimo za ovakvim stavom u svome životu vjere i smirenost će ispuniti naše dane. Još se jednom zapitajmo znademo li poput satnika obraćati se Isusu odvažno, otvoreno, vjerujući u Njegovu Riječ i njezino djelovanje u svom svakodnevnom hodu za Isusom i s Isusom. I. R.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)