SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE ZA UZDRŽAVANJE KLERA I DRUGIH CRKVENIH SLUŽBENIKA

U Biskupskom domu u Požegi, 19. rujna 2023. pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića održana je sjednica Upravnog vijeća Ustanove Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Pozdravljajući na početku sjednice članove Upravnog vijeća na čelu s ravnateljom Ivicom Žuljevićem, biskup Antun je podsjetio kako je na siječanjskoj sjednici prihvaćen proračun za ovu godinu, te da je potrebno provjeriti kako se on ostvaruje. Istaknuo je kako postoje određeni razlozi za njegov rebalans, kako bi se pokrili neki nepredviđeni troškovi sredstvima koja u proračunu nisu potrošena. Zatim je zamolio ravnatelja Žuljevića da pročita Zapisnik prethodne sjednice, koji je prihvaćen. Ravnatelj je potom predstavio vijećnicima stanje blagajne Ustanove s njezinim prihodima i rashodima do konca mjeseca kolovoza 2023. te je utvrđeno da su prihodi pritjecali u predviđenom obimu i da pojedini rashodi nisu ostvareni te je u skladu sa Statutom Ustanove predložio rebalans proračuna, koji su vijećnici prihvatili.

Na koncu sjednice biskup je zahvalio ravnatelju Žuljeviću i svim članovima Vijeća za odgovorno vršenje zadaće koja im je povjerena.