OBLJETNICA POSVETE KATEDRALE

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

OBLJETNICA POSVETE KATEDRALE
Blagdan

Čitanja: Za posvetu crkve.


Evanđelje dana (Lk 9, 1-6)

„Posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike.“

U ono vrijeme: Sazva Isus dvanaestoricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti. I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike. I reče im: »Ništa ne uzimajte na put: ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra! I da niste imali više od dvije haljine! U koju god kuću uđete, ondje ostanite pa odande dalje pođite. Gdje vas ne prime, iziđite iz toga grada i stresite prašinu s nogu za svjedočanstvo protiv njih.
Oni krenuše: obilazili su po selima, navješćivali evanđelje i liječili posvuda.


Razmišljanje

Prije nekoliko godina kardinal Kazimir za vrijeme jedne večere sa svećenicima, pričao im je o svome susretu s neokatekumenskom zajednicom iz Japana. Bilo je to na susretu u Jeruzalemu na kojem su se okupili predstavnici različitih neokatekumenskih zajednica iz čitavog svijeta. Rekao je jednu zanimljivu stvar: u Japanu najvažnija državna sveučilišta vode katolici. A to se ne odražava ni na evangelizaciju, ni na porast broja katolika u toj zemlji, nego se održava na kvalitetu obrazovanja. U tu su zemlju prije nekoliko desetaka godina došle prve neokatekumenske zajednice koje su počele naviještati Božju Riječ i kao živi, aktivni svjedoci doprinijeli su obraćenju većeg broja ljudi. Država je, vidjevši kako se stvar razvija, odlučila iz zemlje udaljiti katehete. Prije dvije tisuće godina Krist je poslao Svoje učenike da naviještaju Radosnu Vijest o Kraljevstvu. Ovaj poziv, unatoč tome što su prošla već dva tisućljeća, trajna je potreba kako onih koji će prigrliti Živu Riječ, tako i onih koji će posvjedočiti za nju. Ponekad i na poslu i za vrijeme različitih susreta s ljudima želimo biti podobni, „suglasni“. Zbog svog neautentičnog stava nismo svjedoci i ne potičemo nikoga na traženje živog odnosa s Bogom, jer ga ni sami nemamo. Koliko vremena u tjednu posvetim čitanju Svetog Pisma? Trudim li se produbljivati svoje vjersko znanje? Kada sam zadnji put posvjedočio Svoju vjeru u svome okruženju? F.P.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)