Petak dvadeset i šestog tjedna kroz godinu

Calling of the Apostles

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Bar 1, 15-22; Ps 78, 1-2. 3-5. 8. 9; Lk 10, 13-16.


Evanđelje dana (Lk 10, 13-16)

„Tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.“

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.
I ti, Kafarnaume!
Zar ćeš se do neba uzvisiti?
Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.
Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.«


Razmišljanje

Isus kao da prijeti gradovima u kojima je propovijedao. Ovo nije prokletstvo, nego optužba što Isus izgovara. Znamo da je grad Kafarnaum bio jedno od većih mjesta u kojima su se okupljali vjernici. Isus i tom gradu prijeti zbog uznositosti koja je vladala među njima. Bog je toliko milosti udijelio ovim mjestima, a oni se nisu obratili, nisu se promijenili. Drugi dio Isusova govora ističe kako je Bog slao proroke u te gradove da prenose Njegovu Riječ. A narod nije slušao. Znamo, Isus je slao i Svoje učenike, ali narod ni njih nije slušao. Pogledajmo sada svoj život. Uočimo Božji dodir, zahvat u naš život, Njegove milosti, Njegove proroke nama poslane. Jesam li primjećivao koliko se Bog trudi oko mene? Jesam li primjećivao Njegove znakove? Koga je sve Bog slao da mi pomogne? Koje je znakove Bog davao da pokaže koliko me voli i u čemu želi da se promijenim? D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)