Svetkovina Svih svetih (1.11.2023.)

LECTIO

1. čitanje: Knjiga Otkrivenja 7, 2-4. 9-14

² I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: ³ »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!«⁴ I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih.
⁹ Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka i jezika! Stoje pre prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. ¹⁰ Viču iz glasa: »Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!« ¹¹ I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred oprijestoljem ničice, na svoja lica, ¹² i pokloniše se Bogu govoreći: »Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.« ¹³ I jedan me od starješina upita: »Ovi odjveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« ¹⁴ Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«

Riječ Gospodnja.

Među viđenjima u Knjizi Otkrivenja o katastrofama svjetske povijesti nalazi se viđenje svečanog sabiranja spašenih pred prijestoljem Božjim. Svijet dakle nije tako mračan kako na prvi pogled može izgledati. Spasenje dolazi od »Boga našega…i od Jaganjca« (r. 10). Smrću i uzdignućem Jaganjca pobijeđena je smrt, i život je ušao u ovaj prolazni svijet i njegov poredak. Doduše, tjelesna smrt još uvijek nije uklonjena iz svijeta. No, za sve koji su »oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj«, smrt je ono što je bila i žrtvovanom Jaganjcu: prijelaz iz stanja nevolje i progona u Božji svijet u kojem više nema patnje i smrti.

2. čitanje: Prva Ivanova poslanica 3, 1-3

Predragi: ¹ Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. ² Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. ³ I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.

Riječ Gospodnja.

Tko ne vjeruje u Boga i ne poznaje Isusa Krista, nikad neće razumjeti što to uopće znači biti Božje dijete. To prije svega znači biti od Boga ljubljen i prihvaćen, potpuno i konačno. Također znači živjeti u Božjoj blizini, biti prožet njegovom ljubavlju. »Svijet nas ne poznaje« (r. 1); i mi koji vjerujemo počesto se veoma mučimo to shvatiti. Tek kad istinski živimo ono što jesmo i činimo pravdu, postupno razumijevamo istinu onoga što vjerujemo, i postajemo sposobni vidjeti kako i u drugim ljudima blista Božja prisutnost. No, također je istina da se još nije očitovalo što ćemo biti, kad ugledamo Krista kakav jest: u slavi, koju oduvijek ima kod Oca (usp. Iv 17, 5.24). Tada ćemo i mi, kličući, biti preobraženi u njegovu svjetlu.

Evanđelje: Matej 5, 1-12

U ono vrijeme: ¹ Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. ² On progovori i stane ih naučavači:
³ »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
⁴ Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
⁵ Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
⁶ Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
⁷ Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
⁸ Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
⁹ Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
¹⁰ Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! ¹¹ Blago vama kad vas – zbog mene – porgde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! ¹²Radujte se i Kličite! Velika je plaća vaša na nebesima. Tȁ progonili su tako proroke prije vas!«

Riječ Gospodnja.

Blaženstva Govora na gori po svom su obliku želje za srećom („Sretni su oni, koji …), a po sadržaju su uvjeti za ulazak u Božje kraljevstvo. Ona su namijenjena svim ljudima, a ne samo pobožnima. Kraći oblik blaženstava u Lukinoj verziji (Lk 6, 20-23) je izvorniji; u Matejevu proširenom obliku imamo već njihova tumačenja, u kojima se zrcali njegova životna situacija i način razmišljanja. Siromasima, ožalošćenima i gladnima obećano je udioništvo u Božjoj vladavini i ulazak u novi Božji svijet. To nisu tek gospodarsko-socijalne skupine; to su ljudi koji znaju i životom potvrđuju da ništa nemaju i ne mogu, i da su stoga potpuno ovisni o Bogu. Nakon siromaha kraljevstvo nebesko je obećano onima koji su zbog Isusa pogrđivani, klevetani i progonjeni. Siromah se ne proglašava blaženim zato što je siromašan, niti progonjeni zato što je progonjen, nego zato što prihvaćaju siromaštvo i progon; štoviše, zato što se zbog toga mogu radovati, jer tako bivaju sličniji Kristu i u svojoj vlastitoj slabosti imaju iskustvo Božje snage.

MEDITACIJA

Svetkovina Svih Svetih jest kao velika žetvena svečanost, kao „epifanija Duhova“, kako je neki nazivaju. Vidimo plod koji raste i dozrijeva iz umiranja pšeničnog zrna. Žetva pak još nije dovršena. Svetkovina Svih Svetih upravlja naš pogled prema konačnom cilju za koji nas je Bog stvorio. Još uvijek uzdišemo pod teretom prošlosti, ali nas nosi zajedništvo po Božjem izabranju pozvanih i posvećenih ljudi; pokreće nas nada da ćemo i mi doseći slobodu i slavu djece Božje. Kao početni pak dar imamo Duha Svetoga.

MOLITVA

Radujmo se svi u Gospodinu! Svetkujmo blagdan u čast svih svetih! Njihovu se blagdanu raduju anđeli i zajedno s njima slave Sina Božjega. Danas slavimo Tvoj sveti Grad, svoju domovinu, nebeski Jeruzalem. Ondje Te zauvijek hvale preobraženi udovi Crkve, naša braća i sestre u slavi. Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom. Pomolimo se! Svemogući vječni Bože, danas zajedno slavimo zasluge svih svetih. Molimo Te: što više zagovornika, udijeli nam i veće obilje svoga milosrđa. Po Kristu Gospodinu Našemu. Amen.

KONTEMPLACIJA

Sveci i grješnici sabiru se oko oltara. Svi mi imamo nadu da ćemo biti spašeni i proslavljeni jedino zbog toga što nas Bog želi spasiti, jer »je vječna ljubav njegova«. U dan konačne žetve vladat će veliko divljenje.

AKCIJA

Često ponavljaj i danas živi Riječ:
»Radujte se i Kličite! Velika je plaća vaša na nebesima.« (Mt, 5, 11).

ZA DUHOVNO ČITANJE

»Braćo, jednom ustanimo; uskrsnimo s Kristom, tražimo ono što je gore, čeznimo za onim gore. Želimo one koji nas žele, požurimo se onima koji nas čekaju, željama duha zateknimo one koji nas iščekuju. Trebamo čeznuti ne samo za društvom već i za srećom svetih da bismo najžarčim nastojanjem težili za slavom onih čiju želimo prisutnost. Ta težnja nije štetna niti je nastojanje oko one slave imalo opasno.« (sv. Bernard, opat)