SVI SVETI

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SVI SVETI
Svetkovina

Čitanja: Otk 7, 2-4. 9-14; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; 1 Iv 3, 1-3; Mt 5, 1-12a.

Titular: Požeške Sesvete – Svi sveti – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 5, 1-12a)

„Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.“

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«


Razmišljanje

Danas, na svetkovinu Svih Svetih, slušamo Isusov govor na gori. Isus kao pravi učitelj onoga vremena naučava sjedeći. Oko Njega je veliko mnoštvo. Devet puta se ponavlja riječ “blago”, odnosno blažen. Blaženi su oni koji žive po ovim i drugim Isusovim riječima. Kada se pitamo kako postati svet, dovoljno je pročitati ovih dvanaest redaka i dobit ćemo jasne upute. Možda mislimo da svetost nije za nas, a Bog nas u Svetom Pismu na više mjesta poziva da budemo sveti. Nitko od nas nije rođen svet, ali svet se može postati! Zato, brate i sestro, razmatraj rečenicu ovog odlomka. Nakon svake rečenice zapitaj se koliko napreduješ u svom srcu, životu: u siromaštvu duhom, krotkosti, milosrđu, čistoći srca… Ako o tim rečenicama razmišljaš više puta mjesečno, vjeruj mi da ćeš postati svet! D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)