Četvrtak trideset i trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: 1 Mak 2, 15-29; Ps 49, 1-2. 5-6. 14-15; Lk 19, 41-44.


Evanđelje dana (Lk 19, 41-44)

„Kad bi spoznao što je za tvoj mir!“

U ono vrijeme: Kad se Isus približi Jeruzalemu i ugleda grad, zaplaka nad njim govoreći: »O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir! Ali sada je sakriveno tvojim očima. Doći će dani na tebe kad će te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit će te i pritijesniti odasvud. Smrskat će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja.«


Razmišljanje

Više puta u Evanđeljima vidimo Isusovu nemoć pred slobodom ljudi koji Ga ne žele poslušati, koji se ne žele promijeniti i obratiti jer su im srca otežala u grijehu i postali su slijepi za Božje. Danas vidimo kako Isusovo Čovještvo dolazi do izražaja: Isus plače nad Jeruzalemom, Sin Božji plače nad onima koji Ga ne žele poslušati. Isus naviješta propast Jeruzalema, kao posljedicu grijeha i neposluha Bogu, a znamo da se kasnije to i dogodilo. Na žalost ponekad se i mi nalazimo u sličnoj situaciji. To se dogodi kada sebe i ono prolazno stavimo ispred Boga, kada prolazne užitke, čast i slavu stavimo ispred mira koji može dati jedino Bog. I nerijetko se dogodi da je čovjek svjestan da čini zlo, da čini grijeh, da čini ono što Bog ne dopušta i ono na što ga upozorava preko Svoje Riječi, nauka Crkve i Božjih zapovijedi…; no, ono prolazno što mu ponudi svijet postaje mu važnije od Božjega. Dok god živimo na zemlji, Bog će tražiti putove do naših srdaca, opominjat će nas i usmjeravati na sve moguće načine. Ako ga ne poslušamo i ako odbacimo sve ono što čini za nas, i mi smo u opasnosti da prođemo kao Jeruzalem. S.H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)