Sv. Andrija Dung-Lac, prezbiter i drugovi mučenici

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Andrija Dung-Lac, prezbiter i drugovi mučenici
Spomendan

Čitanja: 1 Mak 4, 36-37. 52-59; 1 Ljet 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bcd; Lk 19, 45-48.


Evanđelje dana (Lk 19, 45-48)

„Od Doma Božjega načiniste pećinu razbojničku.“

U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram i poče izgoniti prodavače. Kaže im: »Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!«
I danomice naučavaše u Hramu.
A glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi.


Razmišljanje

Evanđelist Luka pred nas stavlja događaj koji je svima nama veoma upečatljiv: Isusovo tjeranje trgovaca iz Hrama. Kristova najveća briga odnosi se na svetost, moralnu čistoću, duhovnu cjelovitost, odvojenost od zla i posvećenje Bogu. To je dokazao i Svojom smrću na križu. U poslanici Efežanima čitamo: Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. Isus ovim činom tjeranja trgovaca iz Hrama želi vratiti Hramu njegovu pravu duhovnu svrhu, a to je susret s Bogom. Gledajući Hram kao sliku našeg odnosa s Gospodinom, možemo vidjeti Gospodinovu brigu za čistoću našega srca. Kroz ovo Evanđelje dopustimo Gospodinu da istjera iz nas ono što nas ometa u našemu duhovnom životu. On nas želi poučavati u hramu našega srca. Na nama je odluka hoćemo li biti kao svećenički poglavari, pismoznanci i vođe naroda koji su Ga htjeli otjerati i pogubiti, ili kao narod koji je visio o Njegovoj Riječi i prianjao uz nju. Zamislimo samo blagodati kada bismo svaki dan slušali Isusa u Hramu kako nas poučava. Koliko sam zaista spreman dopustiti Isusu da pohodi moje srce i da ga očisti? Koliko mi je uistinu Njegova Riječ važna? I. O.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)