Subota trideset i trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: 1 Mak 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19; Lk 20, 27-40.

Titular: Gaj – sv. Katarina – svetkovina.

Klanjanje: Stari Gradac, Buk.


Evanđelje dana (Lk 20, 27-40)

„Bog nije Bog mrtvih, nego živih.“

U ono vrijeme: Pristupe Isusu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«
»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tá svi njemu žive!«
Neki pismoznanci primijete: »Učitelju! Dobro si rekao!« I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.


Razmišljanje

Uskrsnuće nije neko obično produljenje zemaljskoga života s njegovim potrebama i oskudicama, već stanje apsolutne punine života, u kojem više neće biti potreba koje treba ispuniti; ono je potpuno djelo Božje koje sve ljude želi dovesti do punine života. Temelj naše vjere je Isusovo Uskrsnuće. Na naša pitanja odgovara Živa Riječ Križa i Uskrsnuća. Zato je dobro uzeti Križ u ruke, razmatrati ga. A zatim i Uskrsnuće. Jesi li imao neko iskustvo uskrsnuća u teškim vremenima? Kako dijeliš s drugima svoju vjeru u taj novi život? D. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)