NEDJELJA – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENOG

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

NEDJELJA – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENOG

Čitanja: Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 22, 1-2a. 2b-3. 5-6; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46.

Titular: Rešetari – Krist Kralj – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 25, 31-46)

„Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.“

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«


Razmišljanje

Pred nama je evanđeoski odlomak koji nas poziva na dublje promišljanje o svemu što činimo, odnosno o onome što ne činimo. U duhovnosti Krvi Kristove pozvani smo svakodnevno osluškivat »krik i vapaj” Krvi Kristove. Gdje se to i danas prolijeva Krv Kristova? Nisu li to ovi primjeri iz Evanđelja u kojima vrlo često možemo pasti, i nastavit živjeti u svojoj komociji i stilu života u kojem sve sebi podređujemo? Jesam li spreman danas u »dragom bližnjem”, kako je sv. Marija De Mattias nazivala ljude koji su u potrebi bilo koje vrste, prepoznati Gospodina? Zato Isus govori: Što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste… (Mt 25, 40) Jesmo li u svojoj svakodnevici bili konkretni u ljubavi, dali gladnome jesti, žednome piti, jesmo li pohodili bolesnika, zatvorenika, jesmo li bili suosjećajni s odbačenima, žalosnima, prezrenima, progonjenima, osuđenima, izgubljenima… Umiruje nas činjenica da je naš posljednji sudac Isus, a ne mi ili netko iz ljudskog roda. Po čemu ćemo biti suđeni, ako ne po mjeri ljubavi kojom smo nekomu nešto učinili ili nismo učinili. Jedan naš subrat, Misionar, često je u svom apostolatu pitao ljude: »Gdje je tvoje srce sada?” Dobro pitanje i svima nama: Gdje je tvoje srce sada? U tvojim potrebama, ovisnostima, materijalnim dobrima, hrani i piću, odjeći… ili u sreći i zadovoljstvu drugog čovjeka jer si mogao nešto konkretno učiniti za njega, dijeleći s njim svoja dobra i svoje vrijeme. M. Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)