Srijeda trideset i četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67; Lk 21, 12-19.


Evanđelje dana (Lk 21, 12-19)

„Svi će vas zamrziti zbog imena mojega, ali ni vlas vam s glave neće propasti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.«
»Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.«
»Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.«


Razmišljanje

Kušnje o kojima govori današnji evanđeoski odlomak dobra su prigoda za svjedočenje vjere. Naš suvremeni svijet, uostalom kao oduvijek, treba to svjedočanstvo. Netko je rekao da kršćanin koji svjedoči biva razapet, no kršćanin koji ne svjedoči je mrtav. To znači da je pravi kršćanin uvijek svjedok života, on je svjedok Vazmenoga Otajstva, odnosno Kristove muke, smrti i uskrsnuća. Može se stoga reći da, ako prestanemo svjedočiti Krista, prestajemo biti Njegovi učenici, Njegovi sljedbenici, odnosno kršćani. Najrječitije i najpotrebnije svjedočanstvo jest svjedočanstvo istine upareno sa svjedočanstvom ljubavi. Jedino uvjerljivo svjedočanstvo jest svjedočanstvo ljubavi. Da bi dostigli spasenje i Vječni Život i učenici moraju izdržati kušnje, strpljivo ih podnositi. O tome progovara i prispodoba o sijaču jasno ukazujući da nije lako ustrajati u vjeri do kraja. Vrlo se lako obeshrabriti životnim teškoćama, kojih nikada ne manjka. Isus ne obećava lak put, ali obećava pravi put za postizanje sreće za kojom čeznemo. Isus nam daje lijepa obećanja, ali također ne skriva da će doći iskušenja kroz koja ćemo morati proći kako bismo postigli ovaj cilj. Međutim, imamo Njegovo obećanje da nas nikada neće ostaviti same ako ostanemo s Njim sjedinjeni. W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)