Sv. Andrija Apostol

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Andrija Apostol
Blagdan

Čitanja: Rim 10, 9-18; Ps 18, 2-3. 4-5; Mt 4, 18-22.


Evanđelje dana (Mt 4, 18-22)

„Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.“

U ono vrijeme: Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.


Razmišljanje

Nasljedovanje Isusa uvijek podrazumijeva naš pristanak da radimo na svom životu. Često je lakše ostaviti oca, polje, dom, obitelj, materijalna dobra ovoga svijeta i poći za Isusom, nego promijeniti sebe. U svjetlu Riječi Božje čovjek spoznaje samoga sebe, može shvatiti tko je. Sveti Ivan Pavao II., papa, govorio je da čovjek ne može razumjeti sebe bez Krista. Svijet je danas izgubljen, ne može razumjeti sam sebe, izgubljen je u svome djelovanju jer je odbacio Boga i prekrižio Njegove zapovijedi. Taj je svijet počeo kreirati stvarnost lišenu ljubavi, utemeljenu na sebičnosti. Spas za čovjeka predstavlja povratak izvoru, odnosno Bogu. Koje mjesto Bog zauzima u mom životu i ponašanju? K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)