DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Platzer, Johann Georg; Saint John the Baptist Preaching in the Wilderness; Paintings Collection; http://www.artuk.org/artworks/saint-john-the-baptist-preaching-in-the-wilderness-31447

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanja: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; 2 Pt 3, 8-14; Mk 1, 1-8.


Evanđelje dana (Mk 1, 1-8)

„Poravnite staze Gospodnje.“

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«


Razmišljanje

Današnje nam evanđelje pokazuje poniznog čovjeka svetog Ivana Krstitelja, koji svojim životom pripravlja put Spasitelju. Ivan drži da je nedostojan razvezati remenje na obući Učitelju iz Nazareta. Poniznost čisti ljudsko srce, kao što čisti voda Jordana u koju su se ljudi uranjali tražeći spasenje svoje duše. Isus nas krsti Duhom Svetim, jača nas u svjedočenju ljubavi. Današnji svijet treba autentične svjedoke. Pravi svjedok pokazuje na Boga, Njegovu ljubav, koja spašava, čisti i ozdravlja. Duh Sveti neprestano vodi i jača Crkvu koja je, unatoč često teškoj povijesti, i dalje tu. Što smo ponizniji, imamo više snage da budemo autentični pronositelji Evanđelja. K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)