Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: Iz 41, 13-20; Ps 144, 1 i 9. 10-11. 12-13b; Mt 11, 11-15.


Evanđelje dana (Mt 11, 11-15)

„Ne usta veći od Ivana Krstitelja.“

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega! A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana. Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći. Tko ima uši, neka čuje.«


Razmišljanje

U današnjem evanđeoskom odlomku slušamo o važnosti Ivana Krstitelja, o njegovoj ulozi i veličini. Ipak je i najmanji u Kraljevstvu Nebeskom veći od njega. Ivan živi u doba Starog Saveza, saveza koji se sastoji od Božjih zakona, zapovijedi i proroštava koji se imaju ispuniti dolaskom Isusa Krista. Utjelovljenje našega Gospodina, Njegovo javno djelovanje ostvaruje Kraljevstvo Božje na zemlji. Evanđelje nas ovdje upućuje kako živimo u milosnom vremenu koje je započelo dolaskom Mesije. Čitamo u Evanđelju:… kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. Nasljedovati Isusa i služiti Mu iziskuje hrabrost, vjernost, snagu i odlučnost. Nasljedovanjem Krista pozvani smo neprestano tražiti Kraljevstvo i činiti sve da ono napreduje. Pozvani smo na služenje Bogu i bližnjima oko sebe. Okrenutost prema samome sebi je opasnost u koju se lako može upasti. Često baš u tome stoji zapreka u duhovnom rastu. Pogledamo li živote svetaca kroz povijest Crkve, vidjet ćemo koliko su oni živjeli za spasenje duša naviještajući neprestano Kristovu ljubav i silu. Duhovnost koju živim treba me poticati da aktivno sudjelujem u širenju Kraljevstva Božjega. Što konkretno činim kako bih pridonio širenju Kraljevstva Nebeskoga? Ι. Ο.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)