TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Michelangelo Cerquozzi: Propovijed sv. Ivana Krstitelja, 17. st.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Radosna nedjelja (dominica gaudete). Nedjelja caritasa.

Čitanja: Iz 61, 1-2a. 10-11; Lk 1, 46-48. 49-50. 53-54; 1 Sol 5, 16-24; Iv 1, 6-8. 19-28.


Evanđelje dana (Iv 1, 6-8. 19-28)

„Među vama stoji koga vi ne poznate.“

Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? ­Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori:
»Ja sam glas koji viče u pustinji: ’Poravnite put Gospodnji!’
– kako reče prorok Izaija.«
A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji, s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.


Razmišljanje

Svjedočanstvo Ivana Krstitelja, čovjeka koji je pripremao Mesijin dolazak itekako se tiče nas i snažno nas izaziva. Navodi nas da se zapitamo: ima li naš život proročansku dimenziju? Jesmo li ustrajni u vjeri Kristu i Njegovoj stvari? Pokreće li nas ona još uvijek? Ovo Ivanovo svjedočanstvo otvara u nama potrebu dubokog razlučivanja događanja koja se odvijaju oko nas, potrebu izricanja jasne riječi, koja ne pretendira biti svjetlost sama po sebi, već je svjedočanstvo Svjetla, a to Svjetlo je Uskrsli Krist. To Svjetlo, koje svijetli danas, isto je kao i ono od jučer i oduvijek. To Svjetlo nalazimo u Evanđelju koje se čita u zajednici Crkve. Molimo se da Kristovo evanđeosko svjetlo dopre ovih dana do otupjelih ljudskih savjesti, do svih onih koji Ga još nisu upoznali ili su zaslijepljeni drugim ‘svjetlom’. Danas, kao i onda kada se naš Spasitelj rodio na zemlji, trebamo manje onih koji tvrde da su ‘prosvijetljeni’, a više svjedoka Svjetla. A po tom Svjetlu i svjedoka radosti i socijalne pravde. W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)