ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanja: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 88, 2-3. 4-5. 27 i 29; Rim 16, 25-27; Lk 1, 26-38.


Evanđelje dana (Lk 1, 26-38)

„Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.


Razmišljanje

Bog nam na različite načine progovara i dolazi k nama. Svetom Josipu, Marijinu mužu, govori u snu. Josip je čovjek pravedan i pošten, želi postupiti ispravno. Kako ne bi naudio Mariji, odlučuje Ju otpustiti. Anđeo Gospodnji upoznaje ga s Božjim planovima za Mariju i za njega samoga, upućuje ga kako treba postupiti u situaciji u kojoj se našao. Anđeo Josipu obznanjuje da Bog izvršava i ispunjava Svoju proročku najavu: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel što znači: S nama Bog! Josip je postupio kako mu je anđeo rekao i uzeo Mariju k sebi. U našim se životima također dogodi da dobivamo razna nadahnuća i poticaje srca kojima se, međutim, ne vodimo i ne provedemo ih u djelo. Ono što nas sprječava često jest naše stremljenje za onim što nam se čini važnim u ovome svijetu, za onim što je lakše, što ne zahtijeva upornost i dublje promišljanje. Želi li se možda Bog danas, uoči ovih blagdana, sa mnom naći? Hoću li Mu pružiti priliku? H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)