Utorak trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: 2 Sam 6, 12b-15. 17-19; Ps 23, 7. 8. 9. 10; Mk 3, 31-35.


Evanđelje dana (Mk 3, 31-35)

„Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.“

U ono vrijeme: Dođu Isusova majka i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?«
I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.«


Razmišljanje

  • Ući ću u prizor koji opisuje Marko. Sjest ću među mnoštvo okupljeno oko Isusa (r. 32). Upijat ću atmosferu koja vlada među onima koji Ga slušaju. Žedni su Njegovih riječi.
  • Postoje li takvi trenutci u mom svakodnevnom životu kada sjedam pored Isusa da bih Ga slušao? Postoji li u meni želja da se saberem i ostanem uz Njegovu riječ? Jesam li isplanirao dane za svoju pustinju ove godine (dane molitve, duhovnih vježbi i sl.)?
  • “Dok tako sjedim među mnoštvom” vidim kako dolaze Isusovi rođaci i Marija. Žele Ga vidjeti (rr. 31-32). Kontempliram Marijinu skromnost i nježnost. Od samoga početka Ona živi u Isusovoj sjeni. Ne zaklanja Ga sobom.
  • Obratit ću pozornost na Isusovu reakciju kada saznaje da je stigla Njegova majka i rodbina (rr. 33-35). Osvijestit ću si da je Isusov odnos s Marijom najdublja veza između majke i djeteta koja se ikada dogodila na zemlji.
  • Pozvat ću Isusa i Mariju u moj odnos s roditeljima. Što je lijepo, a što teško u tim odnosima? Na čemu bih najviše zahvalio? Što bih tražio?
  • Isus mi daje do znanja da se najdublje veze gradi na onom što je duhovno. Marija je Isusu najbliža zato što živi blizu Boga. Živi Božju volju. Što mogu reći o svojoj prisnosti s Isusom? Je li mi stalo do toga da otkrivam i izvršavam Njegovu volju?
  • U iskrenoj ću se molitvi obratiti Mariji i moliti Je: “Majko moja, približi mi Isusa! Razbukti moju ljubav prema Njemu! Otvaraj me na Njegovu riječ!”.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)