Gospa Lurdska – Svjetski dan bolesnika

Na spomendan Gospe Lurdske u nedjelju, 11. veljače 2024., slavimo 32. Svjetski dan bolesnika. Papa Franjo uputio je tom prigodom Poruku pod naslovom »’Nije dobro da čovjek bude sam.’ – Liječiti bolesne liječeći odnose«, koju dostavljamo u prilogu. Svećenici, vjeroučitelji i članovi Odbora za karitativnu djelatnost župnih pastoralnih vijeća pronaći će u Poruci sadržaje za katehetske, karitativne i duhovne programe te poticaje za posjet bolesnicima u njihovim obiteljima, umirovljeničkim domovima ili bolnicama, kako bi im očitovali ljudsku blizinu i vjerničku utjehu. Preporučamo da se na spomendan Gospe Lurdske, ako je moguće, u župnim crkvama uz svetu misu organizira i slavlje sakramenta bolesničkog pomazanja sa starijim i bolesnim osobama.

Neka Blažena Djevica Marija, zdravlje bolesnih, svojim zagovorom prati sve naše bolesnike u njihovim nevoljama, izmoli im pomoć i utjehu te daruje snagu onima koji im služe.