Sv. Pavao Miki i drugovi, mučenici

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Pavao Miki i drugovi, mučenici
Spomendan

Čitanja: 1 Kr 8, 22-23. 27-30; Ps 83, 3. 4-5ab. 5cd i 6a i 8a. 11; Mk 7, 1-13.

Klanjanje: Nova Gradiška – Bezgrješno začeće BDM.


Evanđelje dana (Mk 7, 1-13)

„Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.“

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku.
A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca.
Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?«
A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa:
Ovaj me narod usnama časti,
a srce mu je daleko od mene.
Uzalud me štuju
naučavajući nauke — uredbe ljudske.
Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Još im govoraše: »Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju: I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. A vi velite: ‘Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude ‘korban’, to jest sveti dar, takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.«


Razmišljanje

  • Prije nego započnem meditaciju, obratit ću se Duhu Svetome za milost dubokog pronicanja u svoju nutrinu, tako da mogu vidjeti sebe onako kako Isuse gleda na mene.
  • Obratit ću pozornost na ponašanje farizeja. Silno nastoje oko izvanjskih religioznih tradicija (rr. 3-4). Pažljivo ću zastati nad svakom rečenicom iz današnjeg Evanđelja, razmotriti opasnosti i posljedice takvih stavova.
  • Farizeji zbog svoje brige samo za ono što je izvanjsko također lako donose vanjske prosudbe (rr. 1-5). Oni se brinu oko formalnih detalja, ali gube nutarnji vid. Na što se najviše fokusiram u svojoj religioznosti?
  • Isus farizejima skreće pozornost da njihovi stavovi vode u licemjerje (rr. 6-7). Po riječima i izvanjskom izgleda kao da su vrlo bliski s Bogom, međutim njihovo je srce daleko od Njega.
  • Bog gleda prvenstveno na moje srce. Što mogu reći o trenutnom stanju moje nutrine? Je li moja izvanjska odanost Bogu odraz moje nutarnje povezanosti s Njim? Doživljavam li podudarnost između onog što je izvanjsko i onog što je unutar mene?
  • Isus upozorava na manipuliranje Božjom riječju (rr. 8-13). Privrženost izvanjskim, od strane ljudi uvedenim tradicijama može odvesti u prilagođavanje Božje volje vlastitim ciljevima i uvjerenjima, u izgovaranje naših privatnih stavova u Božje ime.
  • U iskrenom razgovoru s Isusom zamolit ću Ga da raskrinka u meni svako licemjerje i hipokriziju. Obnovit ću svoju želju da čujem Njegovu riječ u svakodnevnom životu. Češće ću ponavljati: “Isuse, neka me Tvoja riječ pročišćava i obraća!”.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)