Sv. Skolastika, djevica

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Skolastika, djevica
Spomendan

Čitanja: 1 Kr 11, 29-32; 12, 19; Ps 80, 10-11ab. 12-13. 14-15; Mk 7, 31-37.

Klanjanje: Štivica.


Evanđelje dana (Mk 7, 31-37)

„Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.“

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.«


Razmišljanje

  • Pažljivo ću promatrati ljude koji dolaze Isusu s gluhim mucavcem (r. 32). Vidjet ću ih kako zagovaraju bolesnika. Traže od Isusa da položi na nj ruke. Divit ću se njihovoj vjeri i brižnosti.
  • I ja mogu dovesti k Isusu ljude koji su mi srcu bliski. Kako često to činim? Koga bih Mu sada najviše želio povjeriti? Što bih za tu osobu zatražio? Vjerujem li da On sve može?
  • Stajat ću blizu Isusa i promatrati Ga dok ozdravlja bolesnoga. Obratit ću pozornost na svaku Isusovu gestu (rr. 33-35). Najprije ga odvodi na stranu. Zatim dodiruje bolesna mjesta, uzdiše prema nebu, i napokon se obraća samom bolesniku, kaže mu: “Otvori se”. Promatram radost izliječenoga.
  • Zamislit ću da sam upravo ja ovaj bolesnik. Isus me odvodi na stranu i pažljivo me promatra. Želi razotkriti najbolesnija mjesta unutar mene. Dopuštam li Mu to? Što mogu reći o svojoj otvorenosti na molitvu za vrijeme svete ispovijedi, kada sam pod duhovnim vodstvom?
  • Što me najviše zatvara i sprječava da čujem Isusa? Što mi ne dopušta da iskreno s Njime porazgovaram? Koji su uzroci moga zatvaranja na Njega? Zamolit ću Isusa da izliječi u meni svaki izvor strahova i unutarnjih blokada.
  • Sa zahvalnošću ću se sjetiti situacija u kojima sam zadivljen promatrao kako me Isus liječi. Sjetit ću se ljudi koji su me tada doveli k Njemu. Tko je to bio? Pomolit ću se za te ljude.
  • Iskrenom ću molitvom zamoliti Isusa da mi na put pošalje dobre ispovjednike i duhovnike koji će mi pomoći da se otvorim za duboki duhovni život. Predat ću Mu također svoju obitelj i zajednicu, da u njoj ne uzmanjka svetih i mudrih duhovnih vodiča.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)