Ponedjeljak prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Lev 19, 1-2. 11-18; Ps 18, 8. 9. 10. 15; Mt 25, 31-46.


Evanđelje dana (Mt 25, 31-46)

„Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«
»Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’«
»Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’«
»Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’«
»Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’. Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’«
»I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«


Razmišljanje

  • Na početku Korizme Isus me poziva da napravim ispit savjesti glede učinjene ljubavi. Najvažnije pitanje koje mi svaki dan postavlja u ispitu savjesti odnosi se na osjetljivost moga srca prema potrebitima. Postavit će mi ga jedanput kada budem stajao na vratima Vječnosti. Bit ću suđen prema ljubavi.
  • Iz perspektive Vječnosti vrijednost moga života mjeri se isključivo učinjenim dobrom. U svakoj pomoći iskazanoj drugom čovjeku nalazi se skriveni blagoslov za mene (rr. 34-36). Gdje, u čemu danas vidim svoju najveću sreću? Čime se vodim kad ocjenjujem svoj život?
  • U žarkoj molitvi molit ću Isusa da mi pokaže sva ona mjesta i događaje iz moga života u kojima mi je davao posebnu priliku da činim dobro. Koji od tih događaja u meni izazivaju veliku radost, a koji tugu i potištenost?
  • Sjetit ću se onih „najmanjih” koje je Isus stavljao na moj životni put: gladnih, žednih, stranaca, bolesnika, zatvorenika (rr. 35-40). Prisjetit ću se njihovih pogleda, lica, glasova, riječi. Kakvi se osjećaji javljaju u mome srcu?
  • Posvijestit ću sebi da je u svakom od tih lica Isus, u svakom pogledu je Njegov pogled, u svakom glasu Njegov glas (r. 40). Što su tražili od mene? Kako sam reagirao na njihove molbe?
  • Isus me upozorava na opasnost od života zatvorena prema najmanjima. Zatvaranje prema najmanjima je udaljavanje od Isusa zatvaranje za Život vječni (rr. 45-46).
  • Povjerit ću Isusu sve potrebite koje sam ili sreo ili ću sresti na svome putu. Molit ću se da prema njima budem dobar i obazriv. Ispričat ću Mu se za svako propušteno dobro i za svakog čovjeka kojeg sam prezreo i nisam prihvatio.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)