Srijeda prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Jon 3, 1-10; Ps 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lk 11, 29-32.


Evanđelje dana (Lk 11, 29-32)

„Naraštaju se ovom neće dati znak doli znak Jone proroka.“

U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«
»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«


Razmišljanje

  • Zamislit ću sebe u ovome mnoštvu koje okružuje Isusa. Skrenut ću pozornost na reakcije osoba koje stoje pokraj mene. Žedniji su čudesnih znakova, negoli Isusa (r. 29).
  • Što mogu reći o svojim duhovnim željama? Na što sam najviše navezan? Koje mjesto zauzima Isus u mojim željama?
  • Poslušat ću oštre Isusove riječi koje razotkrivaju stvarne nakane mnoštva (rr. 29-32). Navezani su na vlastita očekivanja, a ne na Isusa. Zapitat ću sebe: kakav je moj odnos s Isusom, kakve su moje nutarnje nakane i motivacije?
  • Zamislit ću Isusa koji mi prilazi i želi mi reći što je najveća smetnja u susretu između Njega i mene, u našem odnosu. Saslušat ću Njegova nadahnuća.
  • Isus ne želi da tražim ikakve druge znakove života” izvan Njega. Nitko ne može zamijeniti Isusa. Vjerujem li u to? Tko je za mene Isus danas?
  • Što mogu reći za svoje iskustvo Isusa? U kojim trenutcima, situacijama, odnosima najviše doživljavam Njegovu prisutnost?
  • Isus mi neprestano daje znakove Svoga života. Uvijek kada slušam Njegovu Riječ, kada Ga primam i kad Mu se klanjam u Euharistiji, tada uvijek zajedno s Njim mogu reći: …a evo ovdje i više od…. Pitat ću sebe: Kakav je moj odnos s Riječju i Euharistijom?
  • Molit ću Duha Svetog da u meni raspali želju za Isusom. Svoju meditaciju produžit ću tijekom dana strelovitom molitvom: „Isuse, želim Te povrh svega!”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)