Subota prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Privilegirani svagdan
Proljetne kvatre

Čitanja: Prigodna čitanja (str. 190-203) ili od dana Pnz 26, 16-19; Ps 118, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48.


Evanđelje dana (Mt 5, 43-48)

„Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: “Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!”


Razmišljanje

  • Isus me poziva na ispit savjesti u odnosu na zapovijed ljubavi prema bližnjemu. Njegova je Riječ kao svjetiljka. Rasvjetljava tamu moga srca u kojoj čuvam nevoljkost da ljubim „one teške” bližnje. Želi me izliječiti.
  • Božja logika ljubavi nadilazi ljudsku. Isus ne želi da se ravnam po jakim nagonima nego po Njegovoj Riječi. Ljudsko reagiranje poziva na mržnju prema neprijateljima, a Njegova Riječ odgaja za ljubav (rr. 43-44).
  • Iskreno ću reći Isusu za svoju nevoljkost i mržnju prema osobama koje su me ranile. Samo me On može od toga osloboditi. Koji odnos je za mene najteži? Pozvat ću u nj Isusa. Molit ću se za srce koje je kadro opraštati.
  • Isus mi pokazuje put do ljubavi prema neprijatelju. Promatrat mi je Oca i kontemplirati Njegovu Ljubav (r. 45). Želi da neprijatelje gledam Njegovim očima. Promislit ću da Bog stvarno ljubi sve. Svakomu daje onu istu kišu i ono isto sunce.
  • Svoju ću meditaciju pretvoriti u žustar razgovor s Ocem. Reći ću Mu što mi je najteže u toj ljubavi prema bližnjemu. Molit ću Ga da mijenja moje srce i da me uči ljubiti Svojom Ljubavlju.
  • Isus me upozorava da se ne okružujem samo meni dragim ljudima. Želi da se približim i onima koje sam dosad izbjegavao (rr. 46-47). Tko je to? Što bih htio promijeniti u svojim odnosima?
  • Isus me dovodi k Ocu i govori: „Budi isti kao i On!” ( r .48) Ponizno i ustrajno ću danas moliti: „Isuse, izmoli mi srce slično Očevu Srcu!”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)