Srijeda drugog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Jr 18, 18-20; Ps 30, 5-6. 14. 15-16; Mt 20, 17-28.


Evanđelje dana (Mt 20, 17-28)

„Osudit će ga na smrt.“

U ono vrijeme: Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče: »Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti.«
Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa svojim sinovima, pade ničice da od njega nešto zaište. A on će joj: »Što želiš?« Kaže mu: »Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva.«
Isus odgovori: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti?« Kažu mu: »Možemo!« A on im reče: »Čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva — to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac.«
Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. Zato ih Isus dozva i reče: »Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga.«
»Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«


Razmišljanje

  • Isus i Dvanaestorica su na putu za Jeruzalem. Pratit ću ih izbliza. Pozorno ću slušati Učiteljeve riječi. Tumači im događaje u kojima će doskora sudjelovati (rr. 17-19). Slijediti Isusa podrazumijeva također odbačenost, izrugivanje i muku. Pristajem li na to? Otkrit ću pred Isusom svoje otpore i strahove.
  • On će treći dan uskrsnuti. (r. 19) Isusova Riječ je, pa čak i ona koja nagoviješta trpljenje, uvijek Riječ Života. Ona uvijek vodi k Životu. Obnovit ću svoj odnos s Božjom Riječju. Što bih htio produbiti u svojim susretima s Riječju?
  • Saslušat ću riječi majke koja se sa sinovima približava Isusu (rr. 20-21). Skrenut ću pozornost na veliki kontrast koji postoji između tih i Isusovih riječi. U željama i mislima su jako daleko od Isusa koji se priprema za muku. Zaglušujem li u sebi Isusova nadahnuća držeći se svojih planova i očekivanja?
  • Isus mi se obraća pitanjem: „Možeš li piti kalež koji ću ja piti?” (r. 22) Razmislit ću o njemu bolje. Jesam li spreman dijeliti Isusovu sudbinu ma što god se dogodilo? On mi jamči da ću Ga, u jedinstvu s Njim, moći nasljedovati u svemu (r. 23).
  • Stat ću medu rasrđene učenike (r. 24). Obuzima ih ljubomora i duh rivalstva. Osjetili su da su ih ova dva brata pretekla. Proći ću kroz svoje odnose u zajednici, obitelji i na poslu. Znam li se radovati uspjehu svojih bližnjih?
  • Isus poziva učenike k Sebi. Stavlja im na srce samu srž Evanđelja (rr. 25-28). Time i meni govori: „Uči se od Mene kako služiti drugima sve do potpunog odricanja od samoga sebe.”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)