Srijeda trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Pnz 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19.

Obljetnica posvete crkve: Nova Gradiška – Bezgrješno začeće BDM.


Evanđelje dana (Mt 5, 17-19)

„Tko ove riječi bude vršio i druge učio, taj će biti velik.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego dopuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Razmišljanje

  • Pozorno ću slušati odrješite riječi koje izgovara Isus. Promislit ću da se obraća meni osobno. Želi me učiniti osjetljivijim za Božji Zakon i vjerno življenje Božje Riječi.
  • Riječ je dana da se ispuni. Najpotpunije se obistinjuje u Isusu (r. 17). Ako prionem uz Njega, naučit će me vjernom ispunjavanju Božje Riječi. On želi biti moja Riječ. Za što bih Ga htio moliti?
  • Posvijestit ću sebi da se Božja Riječ kad god je čitam odnosi na mene osobno. Želi ispuniti i preobraziti moj život. Jesam li Joj otvoren? Vjerujem li da je Božja Riječ izgovorena upravo meni osobno? Koje mjesto Riječ zauzima u mome životu i otkrivanju moga poziva?
  • Isus uvjerava da će se svaka Riječ koju je Bog izrekao obistiniti (r. 18). Bog je od Riječi i vjeran Svojim obećanjima. Kakva iskustva budi u meni ovo uvjeravanje?
  • Isus me upozorava na opasnost ukidanja bilo koje Božje zapovijedi i učenja ljudi takvom ponašanju (r. 19). Što bi Isus mogao danas reći za moju vjernost zapovijedima? Zamolit ću Ga da ispita stanje moga srca i savjesti.
  • U Isusovim očima sam velik onda kada vršim Njegovu Riječ i hrabro druge učim da to isto čine. Veličina o kojoj Isus govori trajat će vječno (r. 19). Što je za mene najvažniji kriterij veličine? U čemu je tražim?
  • Postoji li u meni želja i odlučnost da živim Božju Riječ? Kako izgleda moje svjedočenje u zajednici i obitelji? U žarkoj molitvi molit ću: „Isuse, raspali me Svojom Riječju!”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)