Petak trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Hoš 14, 2-10; Ps 80, 7-8a. 8bc-9a. 10-11ab. 14 i 17; Mk 12, 28b-34.

Klanjanje: Crnac.


Evanđelje dana (Mk 12, 28b-34)

„Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.“

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, iz sve duše svoje, iz svega uma svojega, i iz sve snage svoje!«
»Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«
Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga — više je nego sve paljenice i žrtve.«
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.


Razmišljanje

  • Pozvan sam da u svjetlu Evanđelja ispitam koja je vrjednota najvažnija u mome životu. Približit ću se Isusu i u srdačnom razgovoru Ga zapitati što bi trebalo biti prvo u mome životu?
  • Prvo je: Slušaj… (r. 29) Razina moga duhovnog života u velikoj mjeri ovisi o mojoj sposobnosti slušanja Boga koji me proniče i najbolje poznaje moje životne puteve. Zaziv Slušaj… me podsjeća da mi se Bog neprestano obraća i otkriva mi Svoju volju.
  • Vjerujem li da mi Bog svakodnevno progovara? Čujem li Ga kako mi se osobno obraća? Tražim li svaki dan trenutke sabranosti i tišine?
  • Isus me podsjeća da je Bog moj jedini Gospodin (r. 29). Bih li Mu u ovome trenutku mogao reći: „Ti si jedini Gospodar moga života.” Ne skrivam li u svome srcu neka druga božanstva od čijeg čašćenja ne želim odustati?
  • Postoji samo jedan način ljubiti Boga cijelim svojim bićem. On želi čitavo moje srce, čitavu moju dušu, sav moj um i svu moju životnu snagu (r. 30). Kakve osjećaje izaziva u meni ovaj Isusov radikalan ton?
  • Iskreno ću zapitati sebe: Želim li ljubiti Boga ovako kako Isus govori potpuno i bezuvjetno? Ne podliježem li polovičnosti i kompromisima? Što najviše slabi moju ljubav prema Bogu? Porazgovarat ću o tomu s Isusom.
  • Ljubav prema bližnjemu i prema sebi pokazatelj je zrelosti moje ljubavi prema Bogu (r. 31). Odnos s Bogom mogu graditi samo na ovaj način: ja bližnji Bog. Što mi je najteže ljubiti kod sebe i kod drugih?
  • Spomenut ću Isusu osobe koje nikako ne mogu prihvatiti. Tko je to? Zamolit ću Ga da ozdravi teške odnose u mojoj obitelji i zajednici.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)