Ponedjeljak četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Iz 65, 17-21; Ps 29, 2 i 4. 5-6. 11 i 12a. 13b; Iv 4, 43-54.


Evanđelje dana (Iv 4, 43-54)

„Idi, sin tvoj živi.“

U ono vrijeme: Ode Isus iz Samarije u Galileju. Sam je izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. Kad je dakle stigao u Galileju, Galilejci ga lijepo primiše jer bijahu vidjeli što je sve učinio u Jeruzalemu za blagdan. Jer su i oni bili uzišli na ‘blagdan.
Dođe dakle ponovno u Kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki kraljevski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu. Kad je čuo da je Isus došao iz Jude’ u Galileju, ode k njemu pa ga moljaše da siđe i ozdravi mu sin jer već samo što nije umro. Nato mu Isus reče: »Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!« Kaže mu kraljevski službenik: »Gospodine, siđi dok mi ne umre dijete.« Kaže mu Isus: »Idi, sin tvoj živi!«
Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode. Dok je on još silazio, pohite mu u susret sluge s viješću da mu sin živi. Upita ih dakle za uru kad mu je krenulo nabolje. Rekoše mu: »Jučer oko sedme ure pustila ga ognjica.« Tada razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče: »Sin tvoj živi.« I povjerova on i sav dom njegov.
Bijaše to drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju.


Razmišljanje

  • Pratit ću Isusa koji se umoran vraća u Svoju rodnu Galileju (rr. 43-44). Već je prevalio dug put idući iz Judeje preko Samarije. Sjeća se onih bolnih trenutaka kada su ga zemljaci izbacili iz Nazareta. Približit ću se Isusu da s Njim porazgovaram o Njegovoj ljubavi, blagosti i poniznosti.
  • Isus ne prestaje navraćati u moj život. Njegova rodna Galileja” je moja svakodnevica. Zahvalit ću Mu za Njegovu vjernu i strpljivu ljubav.
  • Galilejci prihvaćaju Isusa jer su vidjeli čudesa koja je učinio u Jeruzalemu (r. 45). Isus prihvaća njihovu nezrelu vjeru i ljubav. Što me najviše oduševljava kod Isusa? Što mogu reći o svojoj vjerskoj motivaciji i pobožnim činima?
  • Skrenut ću pozornost na kraljevskog službenika iz Kafarnauma koji trči za Isusom do Kane Galilejske kako bi molio za ozdravljenje svoga sina koji je na umoru (rr. 46-49). I u ovako dramatičnoj situaciji ne gubi vjeru.
  • Komu najčešće odlazim sa svojim problemima i od koga tražim pomoć? Jesam li kadar razgovarati o tim problemima s Isusom? Koju stvar bih mu najviše htio povjeriti?
  • Kraljevski službenik bezuvjetno povjerova riječi koju mu reče Isus (rr. 50-53). Kod kuće je zatekao zdravo dijete. Vidi da je Isus od Riječi. Prisjetit ću se Božjih Riječi koje su se na čudesan način ostvarile u mome životu. Za koje Riječi bih danas na osobit način htio zahvaliti Isusu?
  • Gospodine, sidi dok mi ne umre dijete. (r. 49) U srdačnoj molitvi pozvat ću Isusa u svoju obitelj, zajednicu. Povjerit ću Mu sve što je bolesno, slabo, što umire. Molit ću Ga za čvrstu vjeru i nadu za sebe i svoje najbliže.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)