Utorak četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Ez 47, 1-9. 12; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9; Iv 5, 1-3a. 5-16.

Klanjanje: Badljevina, Bučje.


Evanđelje dana (Iv 5, 1-3a. 5-16)

„Čovjek odmah ozdravi.“

Bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika — slijepih, hromih, uzetih.
Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: »Želiš li ozdraviti?« Odgovori mu bolesnik: »Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.« Kaže mu Isus: »Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!« Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.
Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: »Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!« On im odvrati: »Onaj koji me ozdravi reče mi: ‘Uzmi svoju postelju i hodi!’« Upitaše ga dakle: »Tko je taj čovjek koji ti je rekao: ‘Uzmi i hodi?’« No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u Hramu i reče mu: »Eto, ozdravio si! ‘Više ne griješi da te što gore ne snađe!« Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom.


Razmišljanje

  • S Isusom ću ući u Jeruzalem (r. 1). Dočarat ću si Grad za vrijeme blagdana. Vreva, mnoštvo ljudi koje ide prema Hramu. Isus zna da će u tomu Gradu biti mučen i ubijen. Porazgovarat ću s Isusom o muci koja Ga čeka.
  • Isus me vodi prema kupalištu Bethzatha gdje leži mnoštvo bolesnika (rr. 2-3). Uvijek se okruživao patnicima. Želi da budem zajedno s Njim kod bolesnika. Među njima ću vidjeti svoje bližnje i poznanike.
  • Porazgovarat ću s Isusom o osobama koje su drage mome srcu i zamoliti Ga da ublaži njihovu patnju i izliječi njihove bolesti. Koga bih Mu htio najviše preporučiti?
  • Skrenut ću pozornost na Isusa koji među onim mnoštvom bolesnika zamjećuje uzetoga (rr. 5-6). Zna da trpi od svoje bolesti već trideset i osam godina i da je jako usamljen. Slušat ću kako ga s ljubavlju pita: Želiš li ozdraviti? (rr. 6-7)
  • Isus također opaža i moje bolesti, vidi svaku moju životnu paralizu. Približava mi se i pita: Želiš li ozdraviti? Vjerujem li da me može izliječiti od svake nemoći, čak i od one koja me već godinama paralizira? Za što bih Ga htio moliti?
  • Zaustavit ću se na trenutku ozdravljenja (rr. 8-9). U jednom hipu nestaje trpljenje koje je čovjeka godinama paraliziralo. Isus objavljuje snagu Svoje Riječi. Pomislit ću da mi je upravo tu Riječ ostavio u Bibliji. Ona je puna snage.
  • Više ne griješi da te što gore ne snađe! (r. 14) Isus mi osvješćuje da je izvor najvećih trpljenja grijeh. Što mogu reći za svoje ispite savjesti i ispovijedi? Molit ću Isusa: „Ne dopusti mi da budem u grijehu!”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)