Srijeda četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Iz 49, 8-15; Ps 144, 8-9. 13cd-14. 17-18; Iv 5, 17-30.


Evanđelje dana (Iv 5, 17-30)

„Kao što Otac uskrisuje mrtve, i oživljava, tako i Sin oživljava koje hoće!“

U ono vrijeme: Odgovori Isus Židovima: »Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.« Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.
Isus nato odvrati: »Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini. Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu, da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.
Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas — sada je! — kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili — na uskrsnuće života, a koji su radili zlo — na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.«


Razmišljanje

  • Privinut ću se uz Isusa i zamoliti Ga da me uvede u intimno iskustvo prisnog odnosa s Ocem. Slušat ću Njegove riječi kroz koje mi govori o Svom odnosu s Ocem.
  • Isus vidi Oca koji čini (rr. 19-20). Kontemplirat ću Isusa koji motri Oca. Sve što čini proživljava u dubokom jedinstvu s Ocem. Pogledat ću svoj odnos s Ocem. Čega mi u njemu najviše nedostaje? Za što bih htio moliti Isusa?
  • Jer Otac ljubi Sina… (r. 20) Isus želi da stanem uz Njega čitavim životom. Želi dijeliti sa mnom duboka iskustva Očeve ljubavi. Zamolit ću Ga da po mom srcu razlijeva Očevu ljubav kako bih iskusio da me Otac ljubi.
  • Isus uskrsava i oživljava isto kao i Otac (r. 21). Svaki dan dolazi k meni jer Ga Otac šalje. Želi u meni uskrisiti gorljivost, radost, mir. Pozvat ću Ga u sva mjesta svoga života u kojima mi se ne da više živjeti.
  • Otac Mu je dao vlast (r. 27). Posvijestit ću sebi da Isus, moj Gospodin, ima svu vlast i moć. Svom snagom želi ući u moj život kako bi me svaki dan vraćao k Ocu.
  • Tražim volju onoga koji me posla. (r. 30) Traženje Očeve volje potvrda je stvarnog djetinjeg odnosa s Bogom. Danas ću se češće moliti riječima: „Isuse, pomozi mi živjeti Očevu volju,”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)