Četvrtak petog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Post 17, 3-9; Ps 104, 4-5. 6-7. 8-9; Iv 8, 51-59.


Evanđelje dana (Iv 8, 51-59)

„Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu“

U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: »Zaista, zaista, kažem vam: ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka.« Rekoše mu Židovi: »Sada vidimo da imaš zloduha. Abraham umrije, tako i proroci, a ti kažeš: ‘Ako tko čuva moju riječ, neće okusiti smrti dovijeka.’ Zar si ti veći od oca našega Abrahama, koji je umro? Pa i proroci pomriješe. Kime se to praviš?«
Odgovori Isus: »Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi — Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog, no ne poznajete ga, a ja ga znam. Ako vam reknem da ga ne znam, bit ću lažac jednak vama. No znam ga i riječ njegovu čuvam. Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se.«
Rekoše mu nato Židovi: »Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama?« Reče im Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!«
Nato pograbiše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri te iziđe iz Hrama.


Razmišljanje

  • Stat ću blizu Isusa koji razgovara sa Svojim zemljacima. Ne razumiju Njegov nauk. Sumnjaju u Njega; čak Ga tretiraju i kao opsjednutog (rr. 51-52). Bit ću uz Isusa koji trpi zbog neshvaćenosti i odbačenosti.
  • Kakve reakcije zamjećujem u svojoj zajednici, obitelji, na radnom mjestu kada iskrsne tema o vjeri? Kako razgovaram o vjeri kad se javno dovodi u pitanje? Znam li se jasno opredijeliti za Isusa?
  • Zar si ti veći…? (r. 53) Za Židove je Isus jedan od ostalih”. Tko je Isus za mene? Skrenut ću pozornost na svoje odnose s drugima, na stvari koje su za mene najveće vrjednote u životu. Koje mjesto među njima zauzima Isus?
  • No ne poznajete ga. (r. 55) Kakvu sliku Boga Oca nosim u svome srcu? Pokušat ću Ga opisati. Samo Isus zna savršeno Oca. Slušajući Njegovu Riječ, kontemplirajući i klanjajući se Isusu mogu upoznati Oca.
  • Isus svečano priznaje da je Bog: Ja jesam. (r. 58) Vjerujem li u Boštvo Isusa Krista? Vjerujem li da sam u Njemu izabran prije postanka svijeta? Jesam li spreman staviti svoj život pod Njegovu vlast?
  • Isus prihvaća da Ga Njegovi zemljaci odbacuju. Skriva se i izlazi iz Hrama (r. 59). Prisjetit ću se svih onih životnih situacija u kojima sam odbacivao Isusa, protivio Mu se. Kontemplirat ću Njegovu poniznu ljubav i zahvaljivati za Njegovo milosrđe.
  • Promatrat ću Isusovo lice puno boli i milosrđa. S povjerenjem ću Mu predati sve one grijehe svoga života u kojima sam odbacivao Njegovu ljubav. Ponavljat ću: „Isuse, oprosti, smiluj se!” Razmislit ću o korizmenoj ispovijedi.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)