Subota petog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Ez 37, 21-28; Ps Jr 31, 10. 11-12ab. 13; Iv 11, 45-56.


Evanđelje dana (Iv 11, 45-56)

„Da raspršene sinove Božje skupi u jedno.“

U ono vrijeme:
Mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj. A neki od njih odu farizejima i pripovjede im što Isus učini. Stoga glavari svećenički i farizeji sazvaše Vijeće. Govorili su: »Što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u nj pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod! « A jedan od njih – Kajfa, veliki svećenik one godine – reče im: »Vi ništa ne znate. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne! « To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod; ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno. Toga dana dakle odluče da ga ubiju.
Zbog toga se Isus više nije javno kretao među Židovima, nego je odatle otišao u kraj blizu pustinje, u grad koji se zove Efrajim. Tu se zadržavao s učenicima.
Bijaše blizu židovska Pasha i mnogi iz toga kraja uziđoše prije Pashe u Jeruzalem da se očiste. Iskahu, dakle Isusa te se stojeći u Hramu zapitkivahu: »Što vam se čini? Zar on ne kani doći na Blagdan? «


Razmišljanje

  • Današnje me Evanđelje priprema za ulazak u ozračje tjedna Isusove muke. Zazivat ću Duha Svetog prisutnog u Božjoj Riječi da me uvede u otajstvo Isusova trpljenja i samoće i da mi pomogne biti uza Nj.
  • Čudesno Isusovo djelovanje (Lazarovo uskrsenje) kod nekih rada vjeru, a u drugima budi strah i zle nakane (rr. 45-48). Vjera je milost! Molit ću se da nikada ne izdam Isusa.
  • Izgubljeni ljudi ne bi trebali voditi izgubljene. Zarobljeni, znaju manipulirati riječju i smišljati ideologije za svoje osobne planove (rr. 47-50, 53). Koga tražim savjet kada se nađem u trenutcima izgubljenosti? Imam li duhovnika?
  • Bog jest i ostaje jedini Gospodar povijesti. Čak i onda kada je odbačen, Njegova Riječ spašava svijet (rr. 51-52). Isus na Sebe uzima svaki naš grijeh. On je već pobijedio svijet! Vjerujem li da Isus vlada i najzamršenijim trenutcima moga života?
  • Kontemplirat ću blagog Isusa koji odlazi u obližnju pustinju (r. 54), kao da je „gurnut” na periferije života. Njegova se vladavina samo prividno čini krhkom i slabom. Pored sve Svoje moći spašava blagošću i krotkošću. Slažem li se s takvim Isusovim putem?
  • Isusova sudbina ostaje uvijek ista: neki pitaju za Nj i traže Ga, drugi se dižu protiv Njega (rr. 55-57). Koje mjesto zauzima Isus u mome životu? Je li mi stalo do Njega? Je li moj odnos s Njim prisan? Možda je mlak? Tražim li Ga ili Ga možda „izbacujem” iz svoga života?
  • Prionut ću uz Isusa koji se usamljen sprema na muku. Razgovarat ću s Njim o onomu što proživljava. Priznat ću Mu svoju ljubav: „Volim Te, Blagi Jaganjče kojeg ubijaju zbog mene.”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)