VELIKI PONEDJELJAK

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

VELIKI PONEDJELJAK
Svagdan Velikog tjedna

Čitanja: Iz 42, 1-7; Ps 26, 1. 2. 3. 13-14; Iv 12, 1-11.

Klanjanje: Sirač.


Evanđelje dana (Iv 12, 1-11)

„Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa!“

Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar koga je Isus uskrisio od mrtvih. Ondje mu prirediše večeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave dragocjene narodne pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti.
Nato reče Juda Iškariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati: »Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima?« To ne reče zbog toga što mu bijaše do siromaha, nego što bijaše kradljivac: kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. Nato Isus odvrati: »Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa! Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek!«
Silno mnoštvo Židova dozna da je Isus ondje pa se okupi, ne samo zbog Isusa već i zato da vide Lazara kojega on bijaše uskrisio od mrtvih. A glavari svećenički odlučiše i Lazara ubiti jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa.


Razmišljanje

  • Šest dana prije Svoje muke Isus dolazi u kuću Svojih prijatelja (r. 1). Teške trenutke iščekivanja muke želi provesti u blizini onih koji su Mu tijekom života iskazivali puno ljubavi i su osjećanja. Isus traži ono najjednostavnije ljudsko prijateljstvo.
  • Zamolit ću Duha Svetog za dar suosjećanja s Isusom koji predosjeća dane Svoje muke. Probudit ću u sebi duboku želju za nježnom prisutnošću uz Isusa tijekom Velikog Tjedna.
  • Promatrat ću Njegove prijatelje i s kolikom ljubavlju služe svoga Učitelja (rr. 2-3). Ući ću u kuću u Betaniji da zajedno s Martom pripremim Isusu gozbu. Sjest ću pokraj Isusa i promatrati Mariju koja s ljubavlju maže Isusu noge i briše ih svojom kosom.
  • Koju posebnu gestu ljubavi šest dana prije Pashe bih htio iskazati Isusu? Koju od svojih korizmenih odluka sam uspio sačuvati za dan Njegova ukopa?
  • Vidjet ću koliko je Judino ponašanje u suprotnosti s Marijinom gestom (rr. 4-6). Njezino odricanje i gestu ljubavi prema Isusu Juda shvaća kao traćenje. Isus staje u njezinu obranu (rr. 7-8). Pokazuje njezinu plemenitu namjeru. Upućuje na njezinu nježnu ljubav.
  • Isus koji je sama dobrota zamjećuje moja najmanja dobra i najjednostavnije geste ljubavi. Poznaje moje srce. Vidi moju dobru nakanu. No, moram poput Njega i Njegovih prijatelja računati i na nerazumijevanje i kritiku drugih. Jesam li u svojoj ljubavi prema Isusu slobodan od mišljenja ljudi?
  • Žarko ću moliti Boga Oca da mi udijeli milost što veće bliskosti s Isusom koji trpi i da Ga što češće posjećujem u molitvi.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)