VELIKI UTORAK

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

VELIKI UTORAK
Svagdan Velikog tjedna

Čitanja: Iz 49, 1-6; Ps 70, 1-2. 3-4. 5-6ab. 15ab i 17; Iv 13, 21-33. 36-38.

Obljetnica posvete crkve: Stara Gradiška.


Evanđelje dana (Iv 13, 21-33. 36-38)

„Jedan će me od vas izdati.“

U ono vrijeme: Isus, sjedeći sa svojim učenicima za stolom, potresen u duhu posvjedoči: »Zaista, zaista, kažem vam: jedan će me od vas izdati!«
Učenici se zgledahu među sobom u nedoumici o kome to govori. A jedan od njegovih učenika — onaj kojega je Isus ljubio — bijaše za stolom Isusu do krila. Šimun Petar dade mu znak i reče: »Pitaj tko je taj o kome govori.« Ovaj se privine Isusu uz prsa i upita: »Gospodine, tko je taj?«
Isus odgovori: »Onaj je kome ja dadnem umočen zalogaj.« Tada umoči zalogaj, uze ga i dade Judi, Šimuna Iškariotskoga. Nakon zalogaja uđe u nj Sotona.
Nato mu Isus reče: »Što činiš, učini brzo!« Nijedan od sustolnika nije razumio zašto mu je to rekao. Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu je Isus rekao: »Kupi što nam treba za blagdan!« — ili neka poda nešto siromasima. On dakle uzme zalogaj i odmah iziđe. A bijaše noć.
Pošto Juda iziđe, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama: kamo ja odlazim, vi ne možete doći.«
Kaže mu Šimun Petar: »Gospodine, kamo to odlaziš?« Isus mu odgovori: »Kamo ja odlazim, ti zasad ne možeš poći za mnom. No poći ćeš poslije.« Nato će mu Petar: »Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći za tobom? Život ću svoj položiti za tebe!« Odgovori Isus: »Život ćeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista, kažem ti: Pijetao neće zapjevati dok me triput ne zatajiš.«


Razmišljanje

  • Zamislit ću sebe u Dvorani Posljednje Večere, u krugu Isusovih najbližih učenika. Vidjet ću onu smetenost učenika kada u jednom trenutku čuju iz usta potresenog Isusa: Jedan će me od vas izdati. (rr. 21-24) Koje osjećaje ove riječi izazivaju u meni?
  • Reakcije učenika na Isusov nagovještaj izdaje otkrivaju njihovu nesigurnost u sebe. Susrest ću se s Isusovim pogledom. Približit ću Mu se kao Ivan. Prislonit ću glavu uz Njegova prsa i zamoliti Ga: „Ne dopusti da Te izdam!”
  • Zagledat ću se u Judino lice (rr. 26-30). Vidjet ću zbunjenost, izgubljenost i bol u njegovim očima. Izlazi iz Dvorane u tamnu noć. Slika najveće ljudske tragedije: udaljavanje od Isusa u satu grijeha.
  • Gledajući usamljenost Jude koji odlazi u tamnu noć, molit ću Isusa da u trenutcima grijeha i izgubljenosti ne odbacim Njegovu prisutnost.
  • Sto me trenutno najviše navodi da se zatvorim pred Isusom? Postoje li u meni neka područja koja nisam u stanju otkriti Isusu? Privinut ću se uz Isusa i zamoliti: „Otvori u meni ono što nisam sam u stanju otvoriti!”
  • Pozorno ću slušati Isusovu nježnu ispovijest: Dječice, još sam malo s vama. (r. 33) Samoća u trenutcima muke i iskustvo napuštenosti bit će Njegovo najveće trpljenje.
  • Potaknut ću u sebi odluku da u Velikom Tjednu više bdijem uz Isusa koji je napušten i trpi. Svjestan umišljenosti koja je „razbila” Petra (rr. 36-38), ponizno ću ponavljati: „Isuse, budi uz mene kako bih ja mogao biti uz Tebe.”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)