NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST
Svetkovina

Čitanja: Iz 7, 10-14; Ps 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11; Heb 10, 4-10; Lk 1, 26-38.


Evanđelje dana (Lk 1, 26-38)

„Evo, začet ćeš i roditi sina.“

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«
Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.No anđeo joj reče:
»Ne boj se, Marijo!
Ta našla si milost u Boga.
Evo, začet ćeš i roditi sina
i nadjenut ćeš mu ime Isus.
On će biti velik
i zvat će se Sin Svevišnjega.
Njemu će Gospodin Bog
dati prijestolje Davida, oca njegova,
i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«
Anđeo joj odgovori:
»Duh Sveti sići će na te
i sila će te Svevišnjega osjeniti. l
Zato će to čedo i biti sveto,
Sin Božji.
A evo tvoje rođakinje Elizabete:
i ona u starosti svojoj zače sina.
I njoj, nerotkinjom prozvanoj,
ovo je već šesti mjesec.
Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
Nato Marija reče:
»Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude po tvojoj riječi!«
I anđeo otiđe od nje.


Razmišljanje

Bog s nama ljudima dijeli najveće Blago koje ima. A to je Isus Krist, Njegov Sin. Najprije Ga daje Mariji, a preko Marije želi da Ga svatko od nas prihvati. Mi također trebamo, budući da smo po krštenju uronjeni u Krista, nositi Boga svijetu. Zapanjujuća je u današnjoj svetkovini Božja nježnost. Ne čini ništa protiv čovjekove volje, uvijek poštuje našu slobodu. U teologiji se kaže da je Bog u trenutku kada je arkanđeo Gabrijel priopćio Mariji radosnu vijest, zašutio čekajući odgovor. Baš me zanima što bi bilo da je Marija rekla: Ne? Najvjerojatnije bi Bog pronašao neki drugi način da spasi čovjeka. No, nije morao, budući da je Marija, kao neznatna službenica Gospodnja, s vjerom odgovorila na Radosnu Vijest i rekla svoj: DA! Vjerujem li uvijek Bogu? Znam li ići za Njegovim glasom? K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)