Sv. Stanislav, biskup i mučenik

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Stanislav, biskup i mučenik
Spomendan

Čitanja: Dj 5, 27-32; Ps 33, 2 i 9. 17-18. 19-20; Iv 3, 31-36.


Evanđelje dana (Iv 3, 31-3)

„Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.“

Tko odozgor dolazi,
on je iznad sviju;
tko je sa zemlje,
zemaljski je i zemaljski govori.
Tko dolazi s neba,
on je iznad sviju;
što je vidio i čuo — za to svjedoči,
a svjedočanstva njegova nitko ne prima.
Tko primi njegovo svjedočanstvo,
potvrđuje da je Bog istinit.
Uistinu, onaj koga Bog posla
Božje riječi govori
jer Bog Duha ne daje na mjeru.
Otac ljubi Sina
i sve je predao u ruku njegovu.
Tko vjeruje u Sina,
ima vječni život;
a tko neće da vjeruje u Sina,
neće vidjeti života;
gnjev Božji ostaje na njemu.«


Razmišljanje

  • Probudit ću u sebi žarku želju da slušam Isusa. Prionut ću uz Njega čitavim srcem i molit ću Ga da me obdari Svojom mudrošću kad budem razmatrao Njegovu Riječ. Promislit ću o tome da se u svakoj Njegovoj Riječi krije veli ka briga za mene.
  • Isus želi da povjerujem da je On iznad sviju i da nad svime vlada (r. 31). On je stvarni Gospodar moga života. Sve je u Njegovim rukama. Predat ću Mu stvari u kojima se osjećam bespomoćno. Sumnjam li u Njegovu vlast?
  • Znak povezanosti s Bogom je življenje po Njegovoj Riječi. Po Riječi mi Bog obilno daje Svoga Duha (r. 38). Njegova Riječ je „tabernakul Duha Svetog. Kolikogod puta s vjerom primam Njegovu Riječ, toliko puta primam snagu i mudrost Duha Svetog.
  • Preko kojih riječi Svetog Pisma mi je Bog na poseban način progovorio? Pronaći ću ih u Bibliji. Što sam iz tih riječi iščitao kao najveće nadahnuće? Je li ono i dalje u meni živo? Dopuštam li tom nadahnuću da me vodi?
  • Otac je sve predao Isusu u ruke (r. 35). Kontemplirat ću Oca koji me povjerava Isusu, Svome ljubljenom Sinu. U Isusu sam Njegovo dijete. Prožet sam Očevom i Sinovljevom ljubavlju. Zahvalit ću Mu za to.
  • Tko vjeruje u Sina, ima vječni život. (r. 36) Isus je jedini Put koji vodi u Vječnost. Ni u kojem drugom imenu nema spasenja. On samo jedno želi: dovesti me k Ocu. Ispovjedit ću vjeru u Isusa koji me vodi do Oca.
  • Predat ću Isusu u ruke svaki otpor, strah, sumnju koja me udaljava od Boga. Priznat ću Mu svoje grijehe kojima Ga ranjavam i koji iskrivljavaju Njegovu sliku u meni. Ponavljat ću: „Udalji od mene sve što me udaljava od Tebe!”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)